Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Οι προτάσεις του Αριστοτελείου

1 Να αποσυρθεί άμεσα η διαπιστωτική πράξη της διαθεσιμότητας που υπέγραψε ο υπουργός, για τους εξής λόγους:


* Τόσο ο συνολικός αριθμός των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων όσο και η κατανομή τους στα 8 πανεπιστήμια υπολογίστηκαν αυθαίρετα, χωρίς αξιολόγηση των δομών των Ιδρυμάτων και χωρίς τεκμηρίωση για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.


* Η μοριοδότηση των υπαλλήλων στηρίζεται στις ατομικές δηλώσεις τους, οι οποίες βρίθουν σφαλμάτων και ανακριβειών. Το ΑΠΘ προσφέρθηκε να συνεργαστεί με το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το ΑΣΕΠ και το υπουργείο για την αποκατάσταση των λαθών, αλλά η προσφορά αγνοήθηκε και η διαπιστωτική πράξη της διαθεσιμότητας εξεδόθη την επομένη, χωρίς διόρθωση των σφαλμάτων. Η εκ των υστέρων, μετά την έκδοση δηλαδή της διαπιστωτικής πράξης, εξέταση των ενστάσεων συνιστά διαδικασία πρωτόγνωρη για το ελληνικό Δημόσιο και μη αποδεκτή.

* Η διαπιστωτική πράξη δεν υπογράφεται από τους κατά νόμο αρμοδίους για τη διοίκηση των πανεπιστημίων και συνεπώς θα ακυρωθεί στα δικαστήρια ύστερα από τις αιτήσεις-προσφυγές που είναι βέβαιο ότι θα κατατεθούν.

2 Να συμφωνηθεί μεταξύ υπουργείου και Συνόδου Πρυτάνεων μια μέθοδος αξιολόγησης των διοικητικών δομών των ιδρυμάτων, καθώς και τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων. Για τον καθορισμό των παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν να ληφθεί υπόψη η διεθνής εμπειρία. Η αξιολόγηση να εφαρμοστεί εντός 10 ημερών σε όλα τα πανεπιστήμια κατά τρόπο διαφανή και ενιαίο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής να συμφωνηθεί εξ αρχής ότι θα γίνουν αποδεκτά από όλες τις πλευρές.

3 Το πλήθος των πλεοναζουσών ή ελλειπουσών θέσεων προσωπικού ανά ίδρυμα, όπως αυτές θα προκύψουν από την αξιολόγηση, να αποτελέσει τη νέα βάση για την κινητικότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια. Στα νέα αυτά δεδομένα, να συνυπολογιστούν και οι θέσεις που κάθε ίδρυμα έχασε στην προηγούμενη φάση της διαθεσιμότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...