Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Ερώτηση βουλευτών ΔΗΜΑΡ για απαλλαγή από τα Θρησκευτικά


Ερώτηση  απηύθυναν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ κυρίες Ρεπούση και Γιαννακάκη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, που αφορά στην αλλαγή του συνολικού πλαισίου υπό το οποίο δύναται ένας μαθητής να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών, βρίσκοντας το υπάρχον να προσκρούει πάνω σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων και ελευθεριών.

Το ακριβές κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 91109/Γ2/10.07.2008 & 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιους του αρμόδιου Υπουργείου, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται απαλλαγής από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, εφόσον έχει προηγηθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων του μαθητή, είτε του ίδιου αν είναι ενήλικος, στην οποία αναφέρεται ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το εν λόγω μάθημα για λόγους συνείδησης.

Οι εγκύκλιοι αυτοί έρχονται ως απόρροια της υπ’αριθμ. 77Α/25.6.2002 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της σχετικής γνωμοδότησης του Συνηγόρου του Πολίτη του 2002 καθώς και της καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εναντίον της χώρας μας, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, στην υπόθεση «Αλεξανδρίδης εναντίον Ελλάδος».

Συγκεκριμένα, η αξίωση γνωστοποίησης θρησκευτικών πεποιθήσεων ως προϋπόθεση άσκησης δικαιωμάτων κρίνεται αθέμιτη, αφού κατά αυτόν τον τρόπο ανακοινώνονται αθελήτως, προσωπικά δεδομένα. Επομένως, με τις εγκυκλίους αυτές δεν δημιουργείται υποχρέωση για αιτιολόγηση της επιθυμίας απαλλαγής.

Τα ανωτέρω, έγιναν λιγότερο σαφή με την έκδοση της υπ’αριθμ. Φ.12/977/109744/Γ1/26.8.2008 εγκυκλίου, του ίδιου Υπουργείου, κατά την οποία παρέχεται αρμοδιότητα ελέγχου των θρησκευτικών πεποιθήσεων του αιτούμενου, στην Διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου, ενώ παράλληλα, το δικαίωμα εξαιρέσεως παρέχεται αποκλειστικά σε αλλόθρησκους ή ετερόδοξους.

Η ανωτέρω εγκύκλιος, ακυρώνει ουσιαστικά τις πρωτύτερες, αφού δεν επιτρέπει την εξαίρεση σε ορθόδοξους, ενώ η σχετική δήλωση αποτελεί τεκμήριο θρησκευτικής πεποιθήσεως, γεγονός που αντίκειται τόσο στις εγχώριες όσο και στις Ευρωπαϊκές σχετικές διατάξεις.
Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών κρίνεται απαραίτητη δεδομένου του ομολογιακού-κατηχητικού χαρακτήρα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Άλλωστε, η αιτιολογία για λόγους συνείδησης, ορίστηκε βάσει του μη γνωσιολογικού περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Επιπροσθέτως, οι αντιφάσεις μεταξύ των προαναφερθεισών εγκυκλίων έχουν ως αποτέλεσμα την άρνηση παροχής απαλλαγής σε μαθητές. Συγκεκριμένα, τόσο στην περίπτωση του μαθητή του 17ου Λυκείου Παγκρατίου, όσο και σε αυτήν του μαθητή του 1ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών, οι διευθυντές των σχολείων αρνούνται την απόδοση εξαίρεσης, βασιζόμενοι στις ασάφειες που προκύπτουν από τις αντικρουόμενες εγκυκλίους. Ως αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένοι μαθητές επιφορτίζονται με απουσίες, καταχρηστικά.
Επίσης, η ενημέρωση των γονέων αναφορικά με τα σχετικά δικαιώματα των μαθητών είναι ελλιπής, ενώ οι πρακτικές που ακολουθούν τα σχολεία είναι ιδιαιτέρως αποκλίνουσες.
Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Προτίθεται να προβεί στην αντικατάσταση του όρου «μη ορθόδοξοι μαθητές» της Φ.12/977/109744/Γ1/26.8.2008 εγκυκλίου με τον όρο «απαλλασσόμενοι μαθητές»;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα;
3. Προτίθεται να προβεί στην άμεση ενημέρωση όλων των διευθυντών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με το συγκεκριμένο δικαίωμα των μαθητών;
4. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την ενημέρωση των γονέων αναφορικά με το εν λόγω δικαίωμα;
5. Πως προτίθεται να διαχειριστεί το ζήτημα των απουσιών των προαναφερθέντων μαθητών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μαρία Γιαννακάκη
Μαρία Ρεπούση»

Σαρωτικές αλλαγές στην Γ' βάθμια εκπαίδευση

Το σχέδιο «Αθηνά» που επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στην τριτοβάθμια παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Παιδείας Κων/νος Αρβανιτόπουλος. Το σχέδιο «Αθηνά» θα αποσταλεί ακολούθως σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και θα τεθεί σε διαβούλευση για 45 ημέρες.

Μεταξύ των αλλαγών που επέρχονται, περιλαμβάνεται η ομοσπονδοποίηση των πανεπιστημίων των Αθηνών σε ένα ίδρυμα όπου θα υπάγονται διοικητικά όλα τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα, πλην του Πανεπιστήμιου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Δημιουργείται επίσης ένα ομόσπονδο Τεχνολογικό Ιδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και ΑΣΠΑΙΤ ενώνονται) ενώ αναβαθμίζεται το διεθνές πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το οποίο θα επικοινωνεί με έδρες ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό.

Οπως δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, Κων/νος Αρβανιτόπουλος, με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» η μείωση του αριθμού του εισακτέων δεν θα ξεπεράσει το 4% σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Παράλληλα, θα μειωθούν κατά 94 τα τμήματα στο φετινό μηχανογραφικό των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πέρυσι ήταν 480 και τώρα θα είναι 386.

Επίσης, θα υπάρξει αύξηση των εισακτέων στα πανεπιστήμια, κατά 15% και ιδιαίτερα σε σχολές και τμήματα θετικής κατεύθυνσης, ενώ στα ΤΕΙ θα υπάρξει μείωση περίπου 30% σε τμήματα με ομοειδές γνωστικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον κ. Αρβανοτόπουλο, στην Αθήνα θα λειτουργεί ένα ομοσπονδιακού τύπου πανεπιστήμιο, κατά τα πρότυπα της Βρετανίας και Γαλλίας, με την επωνυμία «Αδαμάντιος Κοραής» στο οποίο εντάσσονται το Γεωπονικό, το Οικονομικό, το Πάντειο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Χαροκόπειο.

Οι πόλεις που δεν θα έχουν κανένα τμήμα ή σχολή είναι 12. Πρόκειται για την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το Αίγιο, την Αμαλιάδα, τη Λευκάδα, το Αργοστόλι, τη Ναύπακτο, τη Λειβαδιά, τα Μουδανιά, τη Βέροια, την Έδεσσα και τη Νάουσα.

Σην Αθήνα δημιουργείται Ομοσπονδοτεχνολογικό Ίδρυμα, στο οποίο υπάγονται τα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και η ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ, αναβαθμίζεται το Διεθνές Πανεπιστήμιο και θα συνδεθεί με τμήματα Ελληνικών Σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Τα πανεπιστήμια με διοικούσες επιτροπές ή λιγότερα από τέσσερα τμήματα της περιφέρειας απορροφώνται από άλλα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, χωρίζεται στα δύο και τα τμήματα της Λαμίας μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ ένα τμήμα απορροφάται από το Πάντειο. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ, δύο τμήματά του μεταφέρονται στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας απορροφάται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δεν θα απολυθούν ή απομακρυνθούν από την εργασία τους το διδακτικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στα τμήματα που συγχωνεύονται ή απορροφώνται. Επίσης, οι φοιτητές των τμημάτων αυτών θα παραμείνουν ώσπου να τελειώσουν τις σπουδές τους, αλλά θα μεταφερθούν στο τμήμα που θα απορροφήσει το δικό τους, σε όποιες περιπτώσεις συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ίδιο θα γίνει με τους διδάσκοντες και τους εργαζόμενους. Ακόμη, δεν θα εφαρμοστεί το πλαφόν της βάσης του 10.

Ο υπουργός Παιδείας τόνισε ότι ο διάλογος συνεχίζεται, αφού το σχέδιο θα σταλεί στα πανεπιστήμια. Επισήμανε, δε, ότι κατά την περίοδο κρίσης που περνάμε υπάρχουν, αλλά και δίδονται ευκαιρίες. «Δεν έχουμε» είπε «την πολυτέλεια του χρόνου, αλλά παρ' όλα αυτά ακολουθήθηκε η πολιτική διαλόγου με τους φορείς, ενώ εκθέσαμε τα κριτήρια και τους κανόνες στα πολιτικά κόμματα». Ο κ. Αρβανιτόπουλος ανέφερε ότι στόχοι του υπουργείου είναι η ενίσχυση της δωρεάν δημόσιας παιδείας, η αναβάθμιση των ιδρυμάτων και η σύνδεσή τους με τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας, και μέριμνα είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι προσδοκίες αυτών και των οικογενειών τους, να σπουδάζουν σε ισχυρά ιδρύματα με αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας, ώστε να μην παίρνουν πτυχία που οδηγούν στην ανεργία.

ΕΘΝΟΣ


Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για  το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

 «Η  πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας μας ενημέρωσε για την πρότασή  της αναφορικά με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Εμείς από την πλευρά μας επιφυλαχθήκαμε και ζητήσαμε τον αναγκαίο χρόνο για να διατυπώσουμε σχόλια και παρατηρήσεις.

 Ἡ Δημοκρατική Αριστερά βρίσκεται στην φάση τελικής επεξεργασίας μιας ουσιαστικής πρότασης αναδιάρθρωσης των ΑΕΙ στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων επιστημολογικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Στον κορμό της πρότασή αυτής που δεν επιζητεί τη συρρίκνωση αλλά αντίθετα την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται η συνένωση των δυνάμεων των πανεπιστημίων, των τεχνολογικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων σε κοινοπραξίες που θα διασφαλίζουν την πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, των υπαρχουσών υποδομών αλλά και της εμπειρίας των ιδρυμάτων αυτών. Η δική μας προσπάθεια δεν είναι μια άσκηση επί χάρτου για να μην θιγούν κατεστημένα συμφέροντα αλλά μια τολμηρή πρόταση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες και να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον» .

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Ποιά ΑΕΙ και ΤΕΙ συγχωνεύνται, ποιά καταργούνται


Καταλυτικές αλλαγές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας φέρνει το σχέδιο «Αθηνά» για τη συνένωση πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.

Το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί η ομοσπονδιοποίηση να γίνει στα πρότυπα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου που έχει στην εποπτεία του σημαντικό αριθμό Ανωτάτων Σχολών. Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει:

 • Μείωση σε 3 από 7 των Πανεπιστημίων στην Αθήνα
 • Συνεχίζουν να λειτουργούν αυτόνομα το Μετσόβειο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δημιουργείται ένα υπερπανεπιστήμιο το οποίο θα συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Οικονομικό, το Γεωπονικό, το Πάντειο και το Χαροκόπειο. Και τα πέντε αυτά ιδρύματα θα διατηρήσουν τους τίτλους τους.
 • Πιθανόν να δημιουργηθεί και ένα υπερ-ΤΕΙ στην Αθήνα το οποίο θα συντονίζει σε διοικητικό και εκαπιδευτικό επίπεδο τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

Επίσης οι υποδομές των Ιδρυμάτων (αμφιθέατρα, εργαστήρι κλπ) θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και από φοιτητές άλλων πανεπιστημίων.

Για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της επαρχίας φαίνεται ότι οι συγχωνεύσεις θα ακολουθήσουν άλλο μοντέλο. Το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σε δεκάδες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, στα οποία καταγράφονται κάθε χρόνο ελάχιστες πρώτες προτιμήσεις και ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών εγκαταλείπει τις σπουδές του.

Τα κριτήρια των ενοποιήσεων

Τα βασικά κριτήρια που προσμετρώνται από το υπουργείο Παιδείας για τις συγχωνεύσεις τμημάτων είναι τα εξής:

 • Το μεγεθος των ιδρυμάτων
 • Η αναλογία φοιτητών-διδασκόντων
 • Η διασπορά τμημάτων ανά ΑΕΙ-ΤΕΙ
 • Η ερευνητική δραστηριότητα και η διεθνής αναγνώριση των ιδρυμάτων
 • Η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η ελκυστικότητα των γνωστικών αντικειμένωνΠηγή:  | iefimerida.gr

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

7 εκ. ευρώ για τη θέρμανση των σχολείων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη κατανέμεται το ποσό των 7 εκ. ευρώ, αποκλειστικά για τις ανάγκες θέρμανσης των σχολικών μονάδων στους Δήμους που βρίσκονται... στην Α΄ και Β΄ ζώνη, καθώς και σε Δήμους που έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί με το α. 1 του Ν. 3852/2010.

Σε σχετική του δήλωση ο Ευριπίδης Στυλιανίδης ανέφερε:

«Μετά από αίτημα που είχαμε απευθύνει προς το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα, προχωρούμε στην εκταμίευση του ποσού των 7 εκ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των σχολείων σε Δήμους που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Αυτά τα χρήματα έρχονται να προστεθούν στα 5 εκ. που δώσαμε πριν λίγες μέρες, στοχευμένα, σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες επιπλέον της τακτικής χρηματοδότησης.

Στόχος μας είναι να μη μείνει κανένα σχολείο χωρίς θέρμανση και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η σχολική χρονιά για τα παιδιά σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνεχίσει να προτάσσει τη χρηματοδότηση που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης».

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Νικολόπουλος: «Αδιαφανή διαδικασίας εισαγωγής των αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με πριμοδότηση».

Ο Συντονιστής του Χριστιανοδημοκρατικού Κινήματος, Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, μέσω του Κοινοβουλευτικού ελέγχου έθεσε μια σειρά ερωτημάτων προς τους Υπουργούς Παιδείας-Θρησκευμάτων-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δικαιοσύνης-Διαφάνειας-Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα την αδιαφανή διαδικασίας εισαγωγής των αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με πριμοδότηση.

Ο τ. Υφυπουργός Εργασίας υπογραμμίζει ότι «Κάθε χρόνο υπάρχει, με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις για εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μία πριμοδότηση από 7 – 10% για ειδικής κατηγορίας αθλητές(κατάρριψη πανελληνίου ρεκόρ, πανελλήνια Επίδοση, διεθνής διάκριση).Ανάλογα με την επίδοση επί της βαθμολογίας, που έλαβε ο αθλητής - μαθητής στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του τρέχοντος έτους, με δυνατότητα εισαγωγής σε κάθε σχολή ποσοστού 1% επί των εισακτέων» και συνεχίζει λέγοντας «Μετά δύο μήνες (!!!) περίπου, από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, συγκεκριμένα στις 2-11-12, ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, η δυνατότητα με τον ειδικό προσωπικό κωδικό του κάθε συμμετέχοντος, εάν η εισαγωγή αυτών στις σχολές που είχαν πετύχει.

Δυστυχώς όμως εμφανίσθηκε μόνο το ονοματεπώνυμο και η σχολή του επιτυχόντος. Όσον αφορά τους αποτυχόντες, άγνωστο το ονοματεπώνυμο και η βαθμολογία τους, η απάντηση στο διαδίκτυο ήταν, «δεν ανευρέθησαν τα στοιχεία σας». Παραμένει άγνωστος λοιπόν, ο αριθμός των συμμετεχόντων, η σχολή της προτίμησης των ενδιαφερομένων και η βαθμολογία εισαγωγής. Άγνωστα επίσης παραμένουν κρίσιμα στοιχεία όπως ο αριθμός προτίμησης κάθε σχολής καθώς και η ομοσπονδία που εξέδωσε το δικαιολογητικό συμμετοχής.»

Τέλος, ο Αχαιός Βουλευτής επισημαίνει με δόση ειρωνείας «Ωστόσο οι βαθμολογίες των επιτυχόντων πρωταθλητών αθλητών, ήταν τόσο υψηλές στις περιζήτητες σχολές(π. χ Ιατρική Πάτρας 20.612, Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης 20.237 μόρια), που δείχνουν πως οι Έλληνες αθλητές-πρωταθλητές, όλη την ημέρα προπονούνται και όλη την νύχτα διαβάζουν!!!» και καταλήγει θέτοντας τα εξής ερωτήματα προς τους αρμόδιους Υπουργούς:

Πόσοι και ποιοι αθλητές συμμετείχαν στην επιλογή;

Ποια είναι η προτίμηση σχολής ενός έκαστου των υποψηφίων; Ποια η βαθμολογία εισαγωγής;

Ποιο το ονοματεπώνυμο και η βαθμολογία των αποτυχόντων;

Ποιος ο αριθμός προτίμησης κάθε σχολής;

Ποια ομοσπονδία εξέδωσε ενός έκαστου το δικαιολογητικό συμμετοχής; \Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν αναρτήθηκαν όλα τα στοιχεία των επιτυχόντων και αποτυχόντων στο διαδίκτυο και να συνοδεύονται με το Άθλημα, την Ομοσπονδία, την Επίδοση, την Βαθμολογία;

Ποιοι πέτυχαν και που, με την πριμοδότηση του 1% επί των εισακτέων και ποιοι απέτυχαν;

Γιατί τα δικαιολογητικά υποβλήθησαν και στις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απ’ ευθείας στο Υπουργείο Παιδείας;

Στις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έφτασαν μόνο ονοματεπώνυμο και σχολή;

Προτίθεστε να ελέγξετε τη διαδικασία αυτή (κυρίως στην νομιμότητα των δικαιολογητικών) και αν διαπιστωθούν παρανομίες πρόκειται να προβείτε στην ακύρωση των αποτελεσμάτων πριν γίνουν εγγραφές της σχολές; Εάν ναι να καταθέσετε την εντολή που έχετε δώσει, καθώς επίσης ότι σχετικό με την διενέργεια της σχετικής εάν έχετε ΕΔΕ, για όσα διαθρυλούνται.

Έχετε αποστείλει στην Δικαιοσύνη, για να διενεργήσει ποινικές ή όποιες άλλες κολάσιμες πράξεις ενδεχομένως διέπραξαν αθλητικοί παράγοντες, υπηρεσιακά στελέχη και ενδιαφερόμενοι; Να κατατεθεί το διαβιβαστικό.

Έχει ασχοληθεί κάποιος εισαγγελέας από όποια περιοχή της χώρας, με την μη δημοσιοποιηθείσα πριμοδότηση για την εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας; Εάν ναι να κατατεθούν οι καταγγελίες ή οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Ενδοσχολική Επιμόρφωση- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά


Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» διοργάνωσε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 στο Εσπερινό Γυμνάσιο Χαλκίδας ενδοσχολική επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευβοίας.

Αναλυτικότερα, η Δρ. Μαρία Καπετανίδου, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. παρουσίασε ένα  πλαίσιο για την ανάπτυξη της γλωσσικής εκπαίδευσης των Ρομά μαθητών. Ειδικότερα παρουσιάστηκε η μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός Portfolio, ως εναλλακτική όψη αξιολόγησης στη γλωσσική μάθηση. Εστιάζει κυρίως σε ένα συνεργατικό μοντέλο που αφορά τις σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές, δασκάλους και γονείς καθώς και την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση διαμέσου της δέσμευσης των μαθητών στα μαθησιακά τους καθήκοντα.

Επίσης, η κα. Τερψιθέα Ρηγοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. και η κα Χρυσαυγή Γλένη Εκπαιδευτικός Π.Ε.  και υποψήφια Δρ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης παρουσίασαν εφαρμογές υποστηρικτικού υλικού για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής (URL: www.keda.gr) μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή pdf και στο ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (URL: www.isocrates.gr), Πρόγραμμα Ένταξης Τσιγγανοπαίδων, υπάρχουν βιβλία μαθητή και εκπαιδευτικού σε μορφή pdf.

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Συλλαλητήρια από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης


Συλλαλητήρια σε πόλεις της χώρας έχει προγραμματίσει για την Πέμπτη το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, η φοιτητική-σπουδαστική παράταξη του ΚΚΕ, η οποία διαμαρτύρεται για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόλησης των Νέων, που οργανώνει η κυβέρνηση. 

Στο συλλαλητήριο συμμετοχή έχει δηλώσει και το Συντονιστικό Αγώνα Σχολείων Αθήνας, το οποίο εκπροσωπεί μαθητές. Το συλλαλητήριο στην Αθήνα θα ξεκινήσει από τα Προπύλαια στις 2 μ.μ.

Επίσης, ανάλογα συλλαλητήρια θα οργανωθούν σε Θεσσαλονίκη (6.30 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου), Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Ξάνθη, Κέρκυρα και Χαλκίδα.

Enhanced by Zemanta

Συνεργασία του Αρσάκειου με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard

Internet
Internet (Photo credit: Wikipedia)

Συμφωνία συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard υπέγραψε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία των Αρσάκειων-Τοσίτσειων σχολείων. 

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη μαθησιακών εργαλείων για τη χρήση της τεχνολογίας στη μελέτη των ανθρωπιστικών σπουδών.

Επίσης, επιδιώκεται η διεύρυνση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης, που προσφέρει η Φιλεκπαιδευτική, με τη συμμετοχή καθηγητών και εταίρων του Harvard.

Τέλος, η συνεργασία θα υποστηρίξει ερευνητικά προγράμματα και δράσεις με αντικείμενο την εκπαίδευση και τον ελληνικό πολιτισμό.

Enhanced by Zemanta

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Στην τελική ευθεία το σχέδιο για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμημάτων και σχολών


Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι γνωστό ως σχέδιο «Αθηνά».

Ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άναψε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει στον εξορθολογισμό τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα σχέδιο που εάν επιτύχει θεωρείται ότι θα είναι προς όφελος των ίδιων των ιδρυμάτων αλλά και της ανάπτυξης της χώρας.

Ο υπουργός Παιδείας αναμένεται να συναντήσει την Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι στη Βουλή, τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, για να του παρουσιάσει το σχέδιο, ενώ στις 7.30 το βράδυ θα συναντηθεί και με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να περικοπούν ή να συγχωνευθούν τμήματα με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα, ή τμήματα που έχουν ελάχιστο προσωπικό, ή ελάχιστους φοιτητές, όχι όμως και τμήματα που λειτουργούν με εκατοντάδες φοιτητές και επάρκεια.

Εξεταστική μετ' εμποδίων στα πανεπιστήμια


Στις γραμματείες των τμημάτων και στις σχολές των Ιδρυμάτων τους θα πρέπει απευθύνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για να μάθουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην ημερομηνία έναρξης της χειμερινής εξεταστικής περιόδου στα πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα λόγω των απεργιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Καμία κοινή απόφαση δεν έχει ληφθεί, ενώ τα  Ιδρύματα είναι πιθανόν να διαφοροποιηθούν ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πάντως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου η εξεταστική περίοδος ξεκίνησε ήδη σε Τμήματα και Σχολές του, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για αλλαγή στις ημερομηνίες των εξετάσεων. Κι αυτό γιατί αυτές τις ημέρες εξετάζονται και φοιτητές που έχουν έρθει απο την επαρχία οι οποίοι και έφτασαν στην Αθήνα ειδικά για την εξέτασή τους.

Παρ' όλα αυτά, όπως είπε στο «Βήμα» ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Ιδρύματος κ. Μιχάλης Τσινισιζέλης, αν αποδειχθεί ότι πολλοί φοιτητές δεν μπόρεσαν να εξεταστούν αυτές τις ημέρες, θα γίνει μία επιπλέον επαναληπτική εξεταστική περίοδος.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο πρύτανης του Ιδρύματος κ. Γρηγόρης Τσάλτας δηλώνει ότι έχει ληφθεί πάγια η απόφαση όταν υπάρχει παράλληλη 24ωρη απεργία του μετρό και της ΕΘΕΛ (λεωφορεία) να αναβάλλεται η εξεταστική για τη συγκεκριμένη ημέρα. Οσα μαθήματα δεν δίδονται προστίθενται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Κανονικά θα γίνει η εξεταστική περίοδος και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών


Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, μπορούν από σήμερα Δευτέρα να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θέλουν να πάρουν μετάθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα έχουν προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις διευθύνσεις, όπου υπάγονται τα σχολεία στα οποία κατέχουν οργανικές ή προσωρινές θέσεις

Ωστόσο εξαιρούνται οι περιπτώσεις αμοιβαίων μεταθέσεων για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Στα πλαίσια της ίδιας προθεσμίας θα υποβάλλουν δηλώσεις για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Mediterranean College Πανεπιστημιακές Σπουδές με μέλλον.

Αναγνωρισμένα Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά Προγράμματα, διαβατήριο για την αγορά εργασίας! Ενάρξεις Νέων Τμημάτων !.

Το Mediterranean College, με το κύρος ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που προσφέρει υψηλό επίπεδο σπουδών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, προσφέρει σε συνεργασία με το University of Derby, UK και άλλους Εκπαιδευτικούς Φορείς και Οργανισμούς, πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στις επιστήμες της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής, της Μηχανικής και των Κατασκευών.

Με τις υποδομές που διαθέτει και υπερσύγχρονα ιδιόκτητα Campus στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, σε όλα τα επίπεδα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών σπουδών: Bachelors / HNDs, Masters και Executive / Professional Diplomas.

Η δύναμη και το κύρος του Mediterranean College συνίσταται στο υψηλό επίπεδο σπουδών, αλλά και στη δυνατότητά του να προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η δύναμη της γνώσης αντιπροσωπεύει στο Mediterranean College μια υπέρτατη αξία, που προσδίδει στους αποφοίτους του πραγματική δύναμη για την επαγγελματική τους καταξίωση, η οποία στηρίζεται στην κορυφαία εκπαιδευτική εμπειρία που απολαμβάνουν.

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, εντός Ιανουαρίου /Φεβρουαρίου 2013, οι Σχολές Μηχανικών, Κοινωνικών Επιστημών, Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέρουν τα παρακάτω προγράμματα:

BACHELOR’S / HNDs : Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπείας, Πληροφορικής, Δικτύων Υπολογιστών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing.

Ενάρξεις νέων τμημάτων εντός Ιανουαρίου 2013.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ / MASTERS: MSc Adult Cognitive - Behavioural Psychotherapy, MSc Integrative Counselling & Psychotherapy, MSc Marketing Management, MA Management, MBA (ελληνόφωνο / αγγλόφωνο), MSc Advanced Computer Networks.

Ενάρξεις νέων τμημάτων εντός Φεβρουαρίου 2013.

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ / EXECUTIVE/ PROFESSIONAL DIPLOMAS: Management - Marketing & PR, Διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοίκησης, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), Shipping , Logistics, Τουριστικών & Ξενοδοχειακών, Sports Management, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Δημοσιογραφίας & Management, Παραγωγής & Διαχείριση Ενέργειας, Σχεδιασμού & Εγκατάσταση Φ/Β .

Ενάρξεις νέων τμημάτων εντός Φεβρουαρίου 2013.

PROFESSIONAL CERTIFICATES / SEMINARS: Customer Relationship Management, Social Media, CISCO CCNA, Game Development, Mobile Programming , ISO: 27001:2005 - Information Security Management System (ISMS) Auditor / Lead Auditor, (IRCA), ISO 9001:2008 Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Project Management (MS Project), Mηχανολογικός Σχεδιασμός, Σχεδίαση Κατασκευών & Διαχείριση Έργων, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, Θεατρικό Παιχνίδι.

Ενάρξεις νέων τμημάτων εντός Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου 2013.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τo Mediterranean College, πρόσφατα ανακοίνωσε την ίδρυση του ερευνητικού κέντρου Κ.Ε.Τ.Α.Κ. (Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας). Σκοποί του κέντρου είναι η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας καθώς και η ανάπτυξη του πολιτισμού, της οικονομίας και της γλώσσας. Επιπλέον σήμερα, με τη δημιουργία του ΔΙ.Κ.Ε.Π. (Διαβαλκανικό Κέντρο Εκπαίδευσης & Πολιτισμού), ανοίγει το δρόμο για την προσέλκυση διεθνών φοιτητών στη χώρα μας, δημιουργώντας σημαντικά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη.

To Mediterranean College είναι Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο από το Υπ. Παιδείας για τις δομές του στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. (Άδεια Λειτουργίας: 92769/ΙΑ/18-8-2010 - ΦΕΚ 1302 Β’ –Αθήνα-, 92800/ΙΑ/6-8-2010 – ΦΕΚ 1248 Β’ –Θεσσαλονίκη-). Επιπλέον έχει αναγνωριστεί από το BAC ( British Accreditation Council) ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση.

To Mediterranean College, από το 1977, μεταφέρει τη Βρετανική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Mediterranean College. The Power of Knowledge.

Εξάλλου η πρόσφατη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Κολλεγίων, προσφέρει τη δυνατότητα στους απόφοιτους των Κολλεγίων, να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας όχι μόνο στον ιδιωτικό αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και να έχουν τα εργασιακά δικαιώματα και τις μισθολογικές απολαβές των αποφοίτων των δημοσίων πανεπιστημίων.

Info: Aθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899600,

Θεσσαλονίκη: Βαλαωρίτου 9 – τηλ.: 2310 287779, www.medcollege.edu.gr, info@medcollege.edu.gr , Facebook: http://www.facebook.com/mediterraneancollege
Enhanced by Zemanta

«Αστικά πεδία σε μετάβαση».

Διαπανεπιστημιακό ερευνητικό πρόγραμμα

Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 στις 20.00, Sotos Art Studio, Θεσσαλονίκη
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 στις 20.00, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμπόσιο: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη


Ίδρυμα Fulbright

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012 ξεκίνησε η υλοποίηση του διεπιστημονικού και διαπανεπιστημιακού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Urban Environments in Transition: Engaging Young Leaders and Raising Community Awareness through Multimodal Narratives.” Το πρόγραμμα αυτό επελέγη μετά από διεθνή διαγωνισμό (“Alumni Engagement Innovation Fund 2012”) μεταξύ 7.000 συμμετεχόντων και 700 προτάσεων ο οποίος διεξήχθη κατά τη διάρκεια του Εαρινού εξαμήνου 2012 στις Η.Π.Α. Η Ελλάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό αυτό μέσω του Ιδρύματος Fulbright, και ως εκ τούτου  όλα τα μέλη της ομάδας του προγράμματος είναι υπότροφοι του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη λογοτεχνική προσέγγιση του μεταβαλλόμενου αστικού τοπίου και προχωρά σε μια σειρά δραστηριοτήτων όπως συνεντεύξεις, εργαστήρια δημιουργικής γραφής σε συνδυασμό με φωτογραφία, επισκέψεις σε μουσεία, συνομιλία με μη-κερδοσκoπικές οργανώσεις (καλλιτεχνικές, οικολογικές κ.ά), συνεργασία με δημοτικές βιβλιοθήκες και πρωτο-/δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Όλες οι δραστηριότητες στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος αυτού κοινοποιούνται μέσω της χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Απώτερος σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η σύζευξη των πανεπιστημιακών τμημάτων με την κοινωνία με σκοπό την από  κοινού ευαισθητοποίηση για διάφορα θέματα που αφορούν το αστικό περιβάλλον μέσω μιας σειράς συνεργιών αλλά και πρωτοβουλιών από τους συμμετέχοντες φοιτητές.

Συγκεκριμένα, στις παραπάνω δραστηριότητες συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιανουαρίου 2013 με την οργάνωση συμποσίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Αστικά πεδία σε μετάβαση».

Παράλληλα θα διοργανωθεί έκθεση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Στη Θεσσαλονίκη η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο Sotos Art Studio, Σπανδωνή 13, μεταξύ 21-30 Ιανουαρίου 2013.
Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 στις 20.00.

Στην Αθήνα η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπστημίου Αθηνών, Θόλου 5, Πλάκα,  μεταξύ 28 Ιανουαρίου-8 Φεβρουαρίου 2013.
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 στις 20.00.

Τα εκθέματα αυτά είναι το αποτέλεσμα της συγγραφικής και εικαστικής δημιουργίας μέσω της χρήσης διαφορετικών μέσων και μεθόδων αφήγησης (βίντεο, φωτογραφία, διαδικτυακός κόμβος και λόγος) σε συνεργασία των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα με τους εικαστικούς καλλιτέχνες, συγγραφείς και ακαδημαϊκούς τα ονόματα των οποίων σημειώνονται παρακάτω.

Τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα του προγράμματος είναι:
 • Τατιανή Ραπατζίκου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, συντονίστρια της πρότασης.
 • Ζωή Δέτση (Επίκουρη Καθηγήτρια), Γιούλη Θεοδοσιάδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Γιώργος Καλογεράς (Καθηγητής) - από το Α.Π.Θ. (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
 • Κωνσταντίνος Μπλατάνης (Λέκτορας) και Λιάνα Σακελλίου (Καθηγήτρια) - από το Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας).
 • Σώτος Ζαχαριάδης (Εικαστικός), Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος (Εικαστικός και Υποψ. Διδ. του Τμήματος Aρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Θεσσαλίας), Καμίλο Νόλλας (Φωτογράφος) και Σάκης Σερέφας (Συγγραφέας).

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Να δοθεί παράταση προσαρμογής των Κέντρων Ξένων Γλωσσών στις νέες προδιαγραφές


Η παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη


Το θέμα της αδυναμίας των  Κέντρων Ξένων Γλωσσών να προσαρμοστούν  άμεσα στις νέες προδιαγραφές, τονίζει, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.

Η τροποποίηση των διατάξεων  του Ν.2545/1940 (περί Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων) που πραγματοποιήθηκε δια του Ν. 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής2013-2016) δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τα οποία παρέχουν διαχρονικά και επί πολλές δεκαετίες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Στο έγγραφο που κατέθεσε στη  Βουλή, ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρει ότι: «οι νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012, κυρίως δε αυτές που αφορούν τις κτιριακές προδιαγραφές, ευνοούν ελάχιστα και μεγάλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, χωρίς όμως να  λαμβάνουν υπόψη τη συντριπτική πλειοψηφία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών».

Επιπλέον, οι ανωτέρω νομοθετικές  ρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της δυσμενέστερης οικονομικής κρίσης της χώρας μας και είναι αναγκαία η ύπαρξη ικανού χρόνου για την προσαρμογή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών στις νέες απαιτήσεις, καθώς οι ιδιοκτήτες για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καλούνται να δαπανήσουν υπέρογκα χρηματικά ποσά σε σχέση με τις δυνατότητες και τα εισοδήματά τους, τα οποία βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα εισοδήματα των πελατών τους, ήτοι της πλειοψηφίας των ελληνικών οικογενειών, μέχρι την 31.8.2013Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης επισημαίνει ότι: «η δέσμη των ρυθμίσεων που αφορούν τις νέες προδιαγραφές όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί μέχρι την 31.8.2013» και ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να παρέμβει ώστε να δοθεί παράταση του χρόνου προσαρμογής των Κέντρων Ξένων Γλωσσών στα νέα δεδομένα, για δύο ακόμη εκπαιδευτικά έτη, ήτοι μέχρι 31-08-2015.


Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Καθημερινό κολατσιό για 250.000 μαθητές με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Προσωρινή λύση στο πρόβλημα του υποσιτισμού παιδιών που έχει παρατηρηθεί σε πολλά σχολεία δίνει η εξασφάλιση κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, με το ποσό αυτό θα εξασφαλισθεί το καθημερινό κολατσιό 250.000 παιδιών από το Φεβρουάριο και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Μάλιστα, όπως διευκρινίστηκε το κολατσιό που θα διανέμεται στους μαθητές θα είναι τοστ, χυμός και φρούτο,

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Κατάληψη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φοιτητές αποφάσισαν να κάνουν διήμερη κατάληψη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα επεισόδια που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Ίδρυμα αλλά και για την είσοδο της Αστυνομίας στο Ίδρυμα.

Η κατάληψη αναμένεται να λήξει το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πανεπιστημίου (ΠΟΣΔΕΠ), Νίκος Σταυρακάκης, εξέφρασε τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας στις πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος και κάλεσε την Πολιτεία να βοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα στην καταπολέμηση των περιστατικών βίας στα πανεπιστήμια.

Λήψη μέτρων από την ΟΛΜΕ για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία

Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων φαινομένων βίας στα σχολεία της χώρας παίρνει η ΟΛΜΕ.
Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία σημειώνει:

«Η ενίσχυση ακραίων αυταρχικών, ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων και η σημαντική αύξηση στα σχολεία της χώρας των περιστατικών βίας που συνδέονται με αυτές τις αντιλήψεις προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Φορείς και ομάδες που εμφορούνται από αντιδημοκρατικές αντιλήψεις, επιχειρούν να αξιοποιήσουν το γενικότερο αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης για να καλλιεργούν την απέχθεια και το μίσος κατά παιδιών που έχουν συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, να εκφοβίζουν αυτά ή άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ακόμα και να προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες για να επιβάλουν τις αντιδημοκρατικές αντιλήψεις τους.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις πρακτικές, είτε εκδηλώνονται στο χώρο του σχολείου είτε οπουδήποτε αλλού. Ιδίως καταδικάζουμε τις φασιστικές και νεοναζιστικές προκλήσεις και βιαιότητες που τροφοδοτούν και υποθάλπουν το ρατσισμό και την ξενοφοβία, οι οποίες στοχεύουν στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνικής συνοχής και έρχονται σε αντίθεση με τις ανθρωπιστικές αξίες και τις παραδόσεις φιλοξενίας και αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί παραδοσιακά στον τόπο μας.

Καλούμε κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό, τους μαθητές και μαθήτριες, τους γονείς/κηδεμόνες και κάθε πολίτη να καταδικάσουν και να απομονώσουν αυτές τις ομάδες, και να εργαστούμε από κοινού για ένα σχολείο της συνεργασίας, αλληλεγγύης, του σεβασμού και της κατανόησης ανάμεσα σε πρόσωπα και ομάδες, της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Καλούμε, επίσης, την Πολιτεία να εγκαταλείψει την πρακτική της αδράνειας και της λήψης πρόχειρων και αποσπασματικών μέτρων σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Αυτό που απαιτείται είναι η εκπόνηση συνολικών πολιτικών, που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, παιδαγωγικά και οργανωτικά, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διείσδυση του ρατσισμού και του νεοναζισμού στην εκπαίδευση.

Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό, αλλά και επιδίωξη του εκπαιδευτικού κόσμου, είναι η ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών σε ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα σέβεται τα πολιτισμικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το καθένα από αυτά.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού διεκδικούμε, μεταξύ άλλων:

Kατάργηση των περιορισμών των Μνημονίων και εξασφάλιση επαρκών πόρων με αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, ώστε να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα όλα τα σχολεία (υποδομές, θέρμανση, λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.)•
Eφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της μαθητικής ‘διαρροής’ και της σχολικής αποτυχίας με αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές (τάξεις υποδοχής παιδιών μεταναστών, φροντιστηριακά τμήματα, ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.)

• Eπαρκή στελέχωση των σχολείων με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.)

• Kατάλληλα σχολικά προγράμματα, στηριγμένα στις ανθρωπιστικές αξίες, και γενικευμένη εφαρμογή της διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, με κατάλληλη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών

• Mέτρα εκπαιδευτικής και κοινωνικής στήριξης των ομάδων του πληθυσμού και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οικονομικά, κοινωνικά ή άλλα προβλήματα (υποσιτίζονται, δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς το σχολείο κ.λπ.)

• Aκύρωση της «λογιστικής πολιτικής» των καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, ιδίως εκείνων στις οποίες φοιτούν πολλά παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής (π.χ. διαπολιτισμικά σχολεία)

• Lήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού, και την ουσιαστική στήριξη της δημοκρατίας στα σχολεία».

Επίσης, το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ έχει ξεκινήσει τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με στόχο να μελετήσει συστηματικά τα σχετικά προβλήματα και να προωθήσει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και παράγοντες.

Βασικοί στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας μας είναι οι ακόλουθοι:

Καταγραφή της έκτασης των σχετικών προβλημάτων στα σχολεία. 
 
Ανάπτυξη συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς, με ειδικούς επιστήμονες, αθλητικούς παράγοντες κ.λπ., με στόχο την πολυδιάστατη προσέγγιση των προβλημάτων και την ανάπτυξη κοινής δράσης για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών βίας/εκφοβισμού. 
 
Επεξεργασία προτάσεων για παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών, στις μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων. 
 
Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, με τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων κ.λπ.. 
 
Συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων αλληλεγγύης και στήριξης των παιδιών που συναντούν δυσκολίες στο σχολείο και στην οικογένειά τους. 
 
Διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών κ.ά. δραστηριοτήτων των μαθητών/μαθητριών, με συνεργασία των γονέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων παραγόντων της τοπικής κοινωνίας. 
 
Συγκέντρωση σχετικού έντυπου ή ψηφιακού υλικού για την αξιοποίησή του από τους/τις εκπαιδευτικούς. 
 
Επικαιροποίηση και αξιοποίηση του υλικού που έχει παραχθεί από το ΚΕΜΕΤΕ. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας. 

Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες χώρες και διεθνείς φορείς, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, «καλών πρακτικών» και υλικού. 
 
Εξασφάλιση νομικής στήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλες τις ΕΛΜΕ, τους συλλόγους διδασκόντων, όλους τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν το επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες και δράσεις σε όλα τα επίπεδα για τα θέματα της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του φασισμού και σε συνεργασία με τους άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς και μαθητές) αξιοποιώντας και κάθε δυνατότητα που δίνει το σχολικό πρόγραμμα (σχολικές γιορτές και επετείους, η διδασκαλία του «πρότζεκτ», προγράμματα αγωγής υγείας κ.λπ.).

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Σοβαρά επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ


Σοβαρά επεισόδια με πρωταγωνιστές του γνωστούς-άγνωστους κουκουλοφόρους έγιναν σήμερα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι βανδαλισμοί αυτή την φορά έφτασαν στην καταστροφή μνημείων του Ιδρύματος και σαφώς επαναφέρουν στην επικαιρότητα το αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας για φύλαξη των ανωτάτων Ιδρυμάτων από σώμα εκπαιδευμένων φυλάκων.

Οι βάνδαλοι προφανώς έψαχναν τον πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνο Γάτσιο, καθώς στις 28 του μήνα η αστυνομία εισήλθε ως όφειλε στο χώρο του Ιδρύματος για να καταδιώξει τους μικροπωλητές που έχουν κατακλύσει επι μήνες της οδό Πατησίων, στο ύψος του Ιδρύματος.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της πρυτανείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου που ζητάει από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για την φύλαξη των πανεπιστημίων.

«Το μεσημέρι της Τετάρτης 9/1/2013, κουκουλοφόροι προέβησαν σε καταστροφές και βανδαλισμούς στους κοινόχρηστους χώρους πέριξ της πρυτανείας του ΟΠΑ. Μεταξύ των άλλων αναποδογύρισαν και κατέστρεψαν το άγαλμα του Μαρασλή, του μεγάλου ευεργέτη του Πανεπιστημίου από την περιουσία του οποίου κτίστηκε το ΟΠΑ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Πρυτανείας του Ιδρύματος.

« Άλλο ένα θλιβερό γεγονός στο δημόσιο βίο. Όταν νεολαίοι κουκουλοφόροι βανδαλίζουν πανεπιστημιακούς χώρους που αποτελούν εθνικά μνημεία, τότε το μέλλον της κοινωνίας είναι σε κίνδυνο. Μόνο ψυχικά ασθενείς μπορούν να στοχεύουν αγάλματα και μόνο άτομα αποκομμένα από κάθε κοινωνική και εθνική συλλογικότητα μπορούν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Όσοι ενεργούν με αυτό τον τρόπο αποπροσανατολίζουν τον δημόσιο διάλογο από τα μείζονα για τη χώρα, τους πολίτες, την νεολαία και το ελληνικό πανεπιστήμιο» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι η παράδοση του δημόσιου πανεπιστήμιου στον έλεγχο και την εξουσία περιθωριακών αντικοινωνικών ομάδων. Στόχος αυτών των ενεργειών είναι η τρομοκράτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και η απαξίωση του Πανεπιστημίου μας ως χώρου εκπαίδευσης και έρευνας.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες καλούμαστε όλοι να αντισταθούμε στους στόχους αυτών των ολίγων. Να μην παραδοθούμε στο βασίλειο του τρόμου που θέλουν να μας επιβάλλουν. Επίσης, καλείται η πολιτεία να εξοπλίσει τα πανεπιστήμια με τους αναγκαίους μηχανισμούς που θα αποτρέπουν την παραβατικότητα και θα επιτρέπουν στο Πανεπιστήμιό μας και στα μέλη της κοινότητας μας να εργάζονται και να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον παιδείας και πολιτισμού» καταλήγει η ανακοίνωση της πρυτανείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Σίτιση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε Στρατιωτικές Λέσχες


Με 3 ευρώ το μήνα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που ζουν μακριά από το πατρικό τους μπορούν να σιτίζονται στις Στρατιωτικές Λέσχες. 

Η σχετική απόφαση, που υλοποιεί δέσμευση του υπ. Παιδείας, αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στην Λέσχη με μηνιαία συνδρομή ίση με το 0,3% του βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού εν ενεργεία (περί τα 2,69 ευρώ).

Από την άλλη, η ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για την απόφαση του υπ. Παιδείας να διευρύνει τα όρια των λεγόμενων «περιοχών μετάθεσης» των εκπαιδευτικών στο επίπεδο του νομού και όχι μόνο π.χ. στο πλαίσιο μιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (π.χ. στο νομό Έβρου και όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη). Με τη νέα ρύθμιση υπάρχει περίπτωση οι εκπαιδευτικοί να πρέπει να καλύψουν ανάγκες σε διάφορα σχολεία εντός του νομού, τα οποία απέχουν σημαντικά μεταξύ τους.

Περισσότεροι από πέρυσι οι «αιώνιοι» φοιτητές


Περισσότερους «αιώνιους» φοιτητές και λιγότερους φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους και παίρνουν πτυχίο, «βλέπει» η Ελληνική Στατιστική Αρχή στην εφετινή αναφορά της για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.

Συγκεκριμένα, στα στοιχεία που αφορούν στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καταγράφεται αύξηση των «αιωνίων» φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Ετσι, οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών αλλά οφείλουν μαθήματα, ανέρχονται σε 178.826.

Αναλυτικά, οι «αιώνιοι» φοιτητές αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος κατά 1,4%. Από τους 178.826, οι περισσότεροι είναι άντρες (98.887). Ο αριθμός των ανδρών φοιτητών στην συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 3,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3.227 άτομα. Αντίθετα, οι φοιτήτριες που δεν είχαν ολοκληρώσει τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους με την ολοκλήρωση του χρόνου σπουδών που προβλέπεται από το νόμο, αριθμούσαν το 2010-11 79.939. Σημειώθηκε έτσι μείωση του ποσοστού τους κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πάντως, από τους 178.826 που δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο, δεν θεωρούνται όλοι «αιώνιοι». Κι αυτό γιατί ορισμένοι φοιτητές ή φοιτήτριες μπορεί να χρωστούν λίγα μαθήματα στα οποία ενδεχομένως εξετάστηκαν το χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η δημοσίευση της συγκεκριμένης έρευνας.

Την ίδια στιγμή όμως, αρκετοί από τους φοιτητές που χρωστούν μαθήματα, έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους και απλά δεν έχουν διαγραφεί από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Από τα στοιχεία της Αρχής φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών χρωστάει αρκετά μαθήματα ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις φοιτητών που σπούδαζαν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και αναγκάστηκαν να διακόψουν τη φοίτηση καθώς δεν μπορούσαν ν΄αντεπεξέλθουν στα έξοδα (ενοίκιο, σίτιση κ.α).

Ανά πανεπιστήμιο, η μεγαλύτερη αύξηση «αιώνιων» φοιτητών σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, σημειώθηκε στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (+52,2%). Ακολουθεί το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (+19,9%) και στην συνέχεια το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (+14,7%).

Πάντως, σε δύο ανώτατα Ιδρύματα, ο αριθμός των φοιτητών που χρωστούσε μαθήματα κατά τη λήξη των σπουδών τους μειώθηκε θεαματικά. Στο Πάντειο πανεπιστήμιο, από 9.793 «αιώνιοι» φοιτητές που υπήρχαν το ακαδημαϊκό έτος 2009-10, μειώθηκαν σε 5.523 το επόμενο έτος (-43,6%). Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο η πτώση έφτασε το 13,3%.

Τέλος, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 παρουσίασε αύξηση 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσίασε μείωση κατά 5,1% ενώ από το σύνολο των 21 πανεπιστήμιων της χώρας, το προσωπικό μειώθηκε σε 17 και αυξήθηκε σε 4.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013

Ποινική δίωξη του Ομίλου Ξυνή για πλαστές βεβαιώσεις στο ΙΚΑ

Kακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου σε βάρος των υπευθύνων του Ομίλου Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΞΥΝΗ, για υπόθεση πλαστών ασφαλιστικών ενημεροτήτων που φέρονται να προκάλεσαν ζημιά χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο.

Η δίωξη που άσκησε η εισαγγελέας αφορά το αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως σε βάρος του Δημοσίου και στρέφεται κατά των Σοφοκλή Ξυνή, της συζύγου του Αθηνάς και της κόρης του Αικατερίνης, που είναι μέλη του ΔΣ του Ομίλου ΞΥΝΗ, ενώ παράλληλα εκδόθηκε διάταξη δημοσιοποίησης των ονομάτων των κατηγορουμένων αλλά και διάταξη απαγόρευσης εξόδου τους από τη χώρα.

Η κατηγορία που απαγγέλθηκε- επισύρει ποινή ακόμη και ισόβιας κάθειρξης- αφορά όχι μόνο περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής που φαίνεται να διαπιστώθηκαν σε εταιρίες του ομίλου, αλλά και είσπραξης επιδοτήσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφάλισαν οι κατηγορούμενοι μέσω πλαστών βεβαιώσεων ασφαλιστικών ενημεροτήτων τις οποίες εξασφάλισαν οι κατηγορούμενοι από υπηρεσίες του ΙΚΑ.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε, από την εισαγγελική λειτουργό, έρευνα, μετά από πόρισμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ), σύμφωνα με το οποίο ο συγκεκριμένος όμιλος εμφάνιζε βεβαιώσεις «μη οφειλών ασφαλιστικής ενημερότητας» που αποδείχθηκαν πλαστές και φέρονται να υπογράφονται από ανύπαρκτους υπαλλήλους του ΙΚΑ. Με τον τρόπο αυτόν πετύχαινε να συμμετέχει σε επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και να εισπράττει δημόσια χρήματα. Κατά το πόρισμα που κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι εξέδωσαν πλαστές βεβαιώσεις το 2007, το 2008 και το 2009, οι οποίες στην πλειοψηφία τους φαινόταν να προέρχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Ομόνοιας, ενώ αναφέρεται και μία περίπτωση που η ενημερότητα φαινόταν να έχει εκδοθεί από υπηρεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Πειραιά. Μάλιστα, όπως προέκυψε από τον έλεγχο της ΓΓΚΑ, έως τον Αύγουστο του 2010 η συνολική οφειλή του Ομίλου προς τον ασφαλιστικό φορέα ανέρχονταν περίπου στις 692.000 ευρώ.

Στο πόρισμα που ερεύνησε η εισαγγελέας, αναφέρεται ότι η περίπτωση της εταιρίας του Ομίλου ΞΥΝΗ «Δυναμική Εκπαιδευτική-Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΑΕ» εισέπραξε συνολικό ποσό 300.000 ευρώ ως φορέας εκπαίδευσης επιδοτούμενων προγραμμάτων, που διεξήχθησαν από το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Τη δικογραφία για την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, που θα εντοπίσει αν προκύπτει εμπλοκή δημοσίων υπαλλήλων, ενώ η κ. Παπανδρέου, με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ, συνεχίζει την έρευνά της για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά ασφαλιστικές και φορολογικές παραβάσεις.

Οι νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης


Ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση τους και τα οποία είναι:

1. Μελισσόπουλος Σάββας του Παύλου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
2. Καρατάσιος Γεώργιος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
3. Βόντσα Βασιλική του Γεωργίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
4. Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
5. Ζιάκα Βασιλική του Ιωάννη, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
6. Καραβασίλης Ιωάννης του Ιορδάνη, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα.
7. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
8. Παλιαλέξης Ηλίας του Ιωάννη, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
9. Γκίνης Δημήτριος του Αναστασίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04.01, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
10. Μισθός Πέτρος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
11. Παπαδανιήλ Μαρία του Χρήστου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.
12. Μεσσάρης Διονύσιος του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ04, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη.
13. Κλινάκης Απόστολος του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...