Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Η έκθεση που «καίει» τον Πελεγρίνη για κακοδιαχείριση

Το Συμβούλιο του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κατηγορεί τον πρύτανη για απώλεια 70 εκατ. ευρώ μέσα σε μία διετία.


Περίπου 1,2 εκατομμύριο ευρώ χρωστάει για μισθώματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών γνωστή εμπορική επιχείρηση που νοικιάζει γωνιακό κτίριο του ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας! Και όμως, το Πανεπιστήμιο Αθηνών επί χρόνια δεν φρόντιζε να εισπράττει ενοίκια... Καταπέλτης είναι η έκθεση του Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά του πρύτανη του ιδρύματος Θεοδόση Πελεγρίνη για την οικονομική διαχείριση που έκανε τα προηγούμενα χρόνια.


Το συμβούλιο έκρινε ότι στον ισολογισμό που κατέθεσε ο πρύτανης παρουσιάζονται ελλιπή στοιχεία, λανθασμένες εγγραφές και ευρύτερα καταλογίζεται στον πρύτανη ότι δεν μεριμνά για την προστασία της σημαντικής περιουσίας (ακίνητα, κληροδοτήματα, μετοχές κ.λπ.).

Χαρακτηριστικά, υπάρχουν οφειλές προς το ίδρυμα από το 2000, με την υψηλότερη όλων τις περίπου 300.000, από μισθώματα και λογαριασμούς που δεν έχουν εισπραχθεί. Για τον λόγο αυτό το συμβούλιο κατά πλειοψηφία δεν ενέκρινε τον ισολογισμό του 2012, ενώ επισημαίνει πως «κατά τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 η περιουσία του ΕΚΠΑ μειώθηκε κατά 37.105.103,54 ευρώ και 33.598.372,77 ευρώ αντιστοίχως -σύνολο 70,7 εκατ. ευρώ κατά τη διετία- από ζημίες του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Από τις ζημίες αυτές, 6.704.588,07 ευρώ προέρχονται από την “αναγκαστική” διαχείριση της ΤτΕ κατά το PSI και οι υπόλοιπες από διαχείριση του χαρτοφυλακίου από τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου». Ειδικότερα, σύμφωνα με το συμβούλιο, στον ισολογισμό του 2012:

• Δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία για την οικονομική διαχείριση και οικονομικά αποτελέσματα των συμμετοχών (το ΕΚΠΑ είναι μόνος ή κύριος μέτοχος) του πανεπιστημίου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις (σημείωση: πρόκειται για δύο επιχειρήσεις που αναφέρονται στο έγγραφο του συμβουλίου), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτίμηση των πραγματικών αποτελεσμάτων χρήσεως και της καθαρής θέσης του ιδρύματος.

• Στον ισολογισμό υπάρχουν λανθασμένες εγγραφές, κατά παραδοχήν και του πρύτανη, και εγγραφές χωρίς επίσημα στοιχεία.

• Παλαιές απαιτήσεις του ΑΕΙ μετακυλίονται επί πολλά έτη από ισολογισμό σε ισολογισμό κ.ο.κ. χωρίς επικαιροποίηση και χωρίς αιτιολόγηση.

• Δεν παρέχονται πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ΑΕΙ για την είσπραξη οφειλών και την προστασία της περιουσίας του ΑΕΙ.

Ενδεικτικά, ως περιπτώσεις κακής διαχείρισης παρουσιάζονται τα εξής:
• Δεν προσκομίσθηκαν οι ισολογισμοί συνδεδεμένων εταιρειών στις οποίες το ΑΕΙ είναι κύριος ή/και μόνος μέτοχος και οι οφειλές προς το ΕΚΠΑ καταχωρίζονται χωρίς επεξήγηση και χωρίς επικαιροποίηση.

• Στη σελ. 56 του Απολογισμού 2012, εμφανίζεται εγγραφή 545.000 ευρώ ως «έσοδα από...»· στο τέλος όμως του έτους, όπως αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη, δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ.

• Για το ακίνητο Καπνικαρέας 19, του οποίου το ΕΚΠΑ είναι ιδιοκτήτης κατά 50%, εμφανίζεται οφειλή τεκμαρτού μισθώματος από το 2007 ποσού ύψους 167.109,05 ευρώ. Το ΕΚΠΑ κατέθεσε αγωγή στις 14/7/2011 κατά των συνιδιοκτητών και ζητεί να καταβληθεί το ποσόν των 769.205,12 ευρώ για οφειλές από το 2003 έως το 2011. Ο ισολογισμός δεν είναι ενήμερος με τα ποσά που διεκδικεί το ΕΚΠΑ ούτε αναφέρεται το σημερινό ύψος της οφειλής.

• Στο πεδίο υπάρχουν εγγραφές οφειλών από το έτος 2000 για μισθώματα και ρεύμα ύψους έως και, κατά περίπτωση, 298.339,58 ευρώ.

• Εγγράφεται οφειλή εμπορικής εταιρείας ύψους 816.157,95 ευρώ από μισθώματα που δεν κατεβλήθησαν. Το ύψος της οφειλής υποδηλώνει την επί μακρόν ύπαρξη προβλήματος είσπραξης μισθωμάτων, χωρίς να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες είσπραξής τους. Ο πρύτανης ενημέρωσε πως το σύνολο της οφειλής της εταιρείας ανέρχεται σε 1.186.092,16 ευρώ και πως στις 29/7/2013 μετέβη δικαστικός επιμελητής για την έξωση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...