Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Οι προτάσεις της ΔΗΜΑΡ για την Βαθμιαία Τεχνολογική Εκπαίδευση

Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί τη μεταρρύθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης βασικό πυλώνα για τη συνολική μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης ως μοχλού για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την πρόοδο. Οι μαθητές της τεχνολογικής εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως παιδιά ενός κατώτερου θεού. Η χώρα μας οφείλει να επενδύσει στη Βαθμιαία Δημόσια Τεχνολογική Εκπαίδευση αν θέλει να συνδέσει την εκπαίδευση με την ανάπτυξη.

Η ΔΗΜΑΡ δίνει στην δημοσιότητα σήμερα βασικά στοιχεία της πρότασής της για την αναβάθμιση της Βαθμιαίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Προτείνουμε ένα ενιαίο τύπο Τεχνολογικού Λυκείου. Πιστεύουμε στο διττό χαρακτήρα του, αφενός ως φορέα παροχής βασικών γνώσεων και διαμόρφωσης του πολίτη αφετέρου ως χώρου επαγγελματικής εκπαίδευσης που οδηγεί κάτω από προϋποθέσεις στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η εισαγωγή ενός επιπλέον 4ου έτους εξειδίκευσης, παροχής δηλαδή προχωρημένων θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση σε μία ειδικότητα, προτείνεται προκειμένου να εξασφαλίσει επαγγελματική επάρκεια και αυτοτέλεια στους/στις αποφοίτους των ΤΕΛ.

Η ΔΗΜΑΡ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη κατάργηση βασικών ειδικοτήτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μάλιστα πριν συζητηθεί η μεταρρύθμιση του επαγγελματικού λυκείου. Σταθερή στην αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, είναι προφανές ότι δεν αρκείται στην έκφραση της αντίθεσής της στις εκάστοτε κυβερνητικές ρυθμίσεις, αλλά επιμένει στην έκφραση προγραμματικού πολιτικού λόγου.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

1. Έναν τύπο Λυκείου: Το Τεχνολογικό Λύκειο [ ΤΕΛ ]

Οι ΕΠΑΣ που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας ενοποιούνται με τις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Εργασίας και υπάγονται στον ΟΑΕΔ.

2. Το Τεχνολογικό Λύκειο να αποτελείται από 3 έτη σπουδών για το Εθνικό Απολυτήριο. Το α’ έτος να είναι γενικής παιδείας κοινό με το Γενικό Λύκειο, το β’ έτος έχει τομείς και το γ’ έτος ειδικότητες.

3. Ο/Η απόφοιτος/η του ΤΕΛ να παίρνει Εθνικό Απολυτήριο μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις σε 6 μαθήματα (3 γενικής Παιδείας και 3 (ή 2) ειδικότητας). Με το Εθνικό Απολυτήριο έχει πρόσβαση στα ΑΕΙ (ΑΤΕΙ και Πανεπιστήμια).

4. Ο/Η απόφοιτος/η του ΤΕΛ λαμβάνει Πτυχίο ειδικότητας (επίπεδο προσόντων 3) μετά από νομαρχιακές εξετάσεις σε θεωρία και εργαστήρια στα μαθήματα ειδικότητας. Για όσα μαθήματα ειδικότητας δίνονται για τη λήψη του εθνικού Απολυτηρίου (θεωρία) ισχύει ο βαθμός που έγραψε ο μαθητής στις πανελλαδικές (δεν εξετάζονται δυο φορές, προφανώς).

Οι δύο τίτλοι, Το Εθνικό Απολυτήριο και το Πτυχίο Ειδικότητας είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο.

Στη Β’ και Γ’ τάξη του ΤΕΛ αναμορφώνονται τα αναλυτικά προγράμματα και γράφονται νέα σχολικά βιβλία. Επικαιροποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις. Καθιερώνεται η πρακτική άσκηση-μαθητεία. 

Στα μαθήματα γενικής παιδείας (Γλώσσα, Ιστορία, Φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά, Αγγλικά κλπ) διαμορφώνεται νέο αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να καλύπτονται και όσοι (όσες) θα συνεχίσουν στα ΑΕΙ. 

Προβλέπεται αυξημένο ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων του ΤΕΛ στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Για το Πτυχίο Εξιδίκευσης, ιδρύονται Τμήματα εξειδίκευσης διάρκειας ενός έτους.
Ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. (Ε.Τ.Ε.Ε.). Στα τμήματα αυτά έχουν δικαίωμα εγγραφής χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι του Τεχνολογικού Λυκείου ή οι κάτοχοι άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών, σε αντίστοιχη ειδικότητα. 

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ε.Τ.Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για απόκτηση Πτυχίου και Πιστοποίηση επιπέδου προσόντων 4 σύμφωνα με το νέο εθνικό σύστημα προσόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...