Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Απο τα ΙΕΚ στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις..


Δυνατότητα πρόσβασης από τα ΙΕΚ, τα κολέγια και τις άλλες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, μέσω ειδικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων, προβλέπεται για πρώτη φορά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη διά βίου μάθηση που συζητείται στη Βουλή.

Με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου θεσπίζεται παροχή κινήτρων για συμμετοχή στη διά βίου μάθηση, ανάμεσα στα οποία η σύνδεση των προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΕΕΣ, κολέγια, ΚΕΚ, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.) με το σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) «μέσω σπονδυλωτών και πιστοποιημένων προγραμμάτων μάθησης τα οποία παρέχουν δυνατότητα αναγνώρισης, άθροισης και.. μεταφοράς πιστωτικών μονάδων εκπαίδευσης από το ένα σύστημα στο άλλο».

Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, με τον όρο σπονδυλωτό νοείται το πρόγραμμα που είναι... δομημένο υπό τη μορφή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίες εκφράζονται αριθμητικά με πιστωτικές μονάδες: «Ανάλογα με τις προδιαγραφές που θα τεθούν από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την κείμενη νομοθεσία γύρω από τα προσόντα, το άτομο θα μπορεί, συσσωρεύο ντας τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες, να αποκτά κάποιο προσόν ή να χρησιμοποιεί τις πιστωτικές του μονάδες σε άλλα μαθησιακά πλαίσια ή και σε άλλα γεωγραφικά όρια».

Το σύστημα των πιστωτικών μονάδων είναι μια σχετικά νέα μορφή αποτίμησης του μαθησιακού φόρτου, το οποίο αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μπολόνιας για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και εφαρμόζεται στην Ευρώπη με το όνομα Εuropean Credit Τransfer System- ΕCΤS αλλά και σε πολλά ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα, με σκοπό να βοηθά στη σύγκριση και την κινητικότητα ανάμεσα σε προγράμματα σπουδών, ιδρύματα και κράτη. Ενα ακαδημαϊκό έτος αναλογεί σε 60 μονάδες. Τώρα ένα ανάλογο σύστημα φαίνεται πως σχεδιάζεται ώστε, μετά την αξιολόγηση και την πιστοποίηση όλων των φορέων Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να είναι εφικτή η κινητικότητα και ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση θα συνδεθεί με τη χρηματοδότηση όχι μόνο στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, αλλά και στους φορείς διά βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, π.χ. τα ΙΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», ο δίαυλος μετάβασης προς τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ για τους αποφοίτους τέτοιων προγραμμάτων που θα οργανώσουν ΙΕΚ, κολέγια, ΕΕΣ κ.λπ., μελετάται να ανοίξει σε συνδυασμό με τις επικείμενες αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα και τον νέο νόμο- πλαίσιο για τη λειτουργία πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Οι αρχικές σκέψεις αφορούν πρόσβαση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο το οποίο εκ της φύσεώς του εντάσσεται στη Διά Βίου Εκπαίδευση. Στη συνέχεια, εφόσον λειτουργήσει πλήρως η πιστοποίηση όλων των δομών μη τυπικής εκπαίδευσης θα δοθεί κατά πάσα πιθανότητα ανάλογη δυνατότητα και για άλλα ιδρύματα, στο πλαίσιο της ελεύθερης πρόσβασης σε σχολές χαμηλής ζήτησης των ΤΕΙ που εξήγγειλε η κ. Αννα Διαμαντοπούλου από το ερχόμενο έτος.

Ωστόσο είναι ενδεχόμενο οι ρυθμίσεις αυτές να προκαλέσουν αντιδράσεις στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...