Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

Το νέο πρόγραμμα για τα ολοήμερα σχολεία

Από τις 8:10 π.μ. - 14:00 μ.μ. θα διαρκεί το υποχρεωτικό πρόγραμμα των μαθητών στα 800 ολοήμερα σχολεία. Βάσει του αναμορφωμένου διδακτικού ωραρίου και ωρολογίου προγράμματος για το νέο σχολικό έτος, που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει, είτε με τη λήξη του ολοήμερου στις 16:15, είτε κατά το χρονικό διάστημα 15:30 - 15:40, εφόσον έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη σχολική μονάδα.

Οι επιμέρους αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν ως εξής:
 • •Αύξηση κατά 1 ώρα του γλωσσικού μαθήματος στις Α΄ και Β΄ τάξεις.
 • •Αύξηση κατά 1 ώρα του μαθήματος των μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Αισθητική Αγωγή: Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή.
 • •Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄ , Γ΄ και Δ΄ τάξεις. Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς.
 • •Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις.
 • •Προστίθεται το μάθημα των Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας για 2 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
 • •Στην Ευέλικτη Ζώνη (ΕΖ) αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία του κάθε εκπαιδευτικού.
 • ♦Στην Α΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Αγωγής Υγείας.
 • ♦Στην Β΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Διατροφικών Συνηθειών
 • ♦Στην Γ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
 • ♦Στην Δ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή ως προς το πλήθος τους και τις ώρες που θα διδάσκονται είναι τα παρακάτω:
 • ►Μελέτη
 • ►Αθλητισμός
 • ►Θεατρική Αγωγή
 • ►Αγγλικά
 • ►Μουσική
 • ►Δυνατότητα παρακολούθησης δεύτερη ξένης γλώσσας
 • ►Εικαστικά
 • ►Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του εν λόγω μαθήματος, οι μαθητές όλων των τάξεων θα μπορούν να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής, καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού.
Διδακτικό ωράριο πρωινής λειτουργίας
ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
07.00 – 07.15
07.15 - 08.00
15΄
45΄
Υποδοχή μαθητών
Πρωινή προαιρετική ζώνη
08.00 – 08.1010΄Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:4090΄1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:0020΄διάλειμμα
10:00 – 11:3090΄2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:4515΄διάλειμμα
11:45 – 12:2540΄5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:3510΄διάλειμμα
12.35– 13:1540΄6η διδακτική ώρα
13:15– 13:2510΄διάλειμμα
13:25 -14:0035΄7η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
14:00 – 14:05Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του
υποχρεωτικού προγράμματος
14:05 – 14:4035΄φαγητό- χαλάρωση
14:40 – 14:5010΄διάλειμμα
14:50 – 15:3040΄8η διδακτική ώρα
15:30 – 15:4010΄Διάλειμμα
15:40 – 16:1535΄9η διδακτική ώρα (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)
Απογευματινή προαιρετική ζώνη
16:15 – 16:2510΄διάλειμμα
16:25 – 17:0035΄10η διδακτική ώρα
Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος - Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΑ΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄
01/05/10ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ--2222
02/05/10ΓΛΩΣΣΑ10108877
03/05/10ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ554444
04/05/10ΙΣΤΟΡΙΑ--2222
05/05/10ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.4433--
06/05/10ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ----22
07/05/10ΦΥΣΙΚΑ----33
08/05/10ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ----11
09/05/10ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -
Εικαστικά -Μουσική
-Θεατρική Αγωγή
(5) 2 2 1(5) 2 2 1(3) 1 1 1(3) 1 1 1(3) 1 1 1(3) 1 1 1
10/05/10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ444422
11/05/10ΑΓΓΛΙΚΑ224444
12/05/10EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ333311
13/05/102η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ22
14/05/10Τ.Π.Ε.222222
ΣΥΝΟΛΟ353535353535

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...