Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Η ΔΗΜΑΡ για το οργανόγραμμα του υπουργείου Παιδείας και το ζήτημα της έρευνας

Ανακοίνωση  του Τομέα Παιδείας και Έρευνας  της ΔΗΜΑΡ για το οργανόγραμμα του υπουργείου Παιδείας και το ζήτημα της έρευνας

Στην παρούσα φάση της συγκρότησης των νέων οργανογραμμάτων  των υπουργείων, η ΔΗΜΑΡ υποστηρίζει  τη συγκρότηση μιας ισχυρής Γενικής Γραμματείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  Έρευνας, που θα διατηρεί τις μέχρι σήμερα αρμοδιότητες και δράσεις των δύο χώρων και θα ενισχυθεί με νέες με στόχο την ευελιξία και αποτελεσματικότητά της στην προοπτική της δημιουργίας Υφυπουργείου κατά τα πρότυπα που ισχύουν στη άλλες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Μια τέτοιου είδους οργάνωση θα συμβάλει:


1.       Στην εδραίωση του ενιαίου χώρου Παιδείας και Έρευνας
2.       Στην δικτύωση και συνέργια Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων
3.       Στην καλύτερη οργάνωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και σπουδαστές θα μπορούν να συμβάλουν και να επωφελούνται από την αμφίδρομη αυτή σχέση
4.       Στη διασύνδεση της έρευνας που εκπονείται στα ΑΕΙ με την έρευνα που εκπονείται στον ερευνητικό ιστό
5.       Στην βέλτιστη χρήση των υποδομών που έχουν συγκροτηθεί στα επιμέρους εργαστήρια ή Πανεπιστημιακά τμήματα
6.       Στην ενσωμάτωση στον κύριο κορμό της έρευνας ερευνητικών φορέων που δεν ανήκουν στον ερευνητικό ιστό, αλλά βρίσκονται διεσπαρμένοι σε διάφορα Υπουργεία
7.       Στη συγκρότηση  με συνεκτικό τρόπο και σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας ενός Εθνικού Σχεδίου για την ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας
8.       Στην ανάπτυξη της σύνδεσης της έρευνας / τεχνολογίας / καινοτομίας με την παραγωγική διαδικασία
9.       Στην ενιαία αντιμετώπιση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που θα οδηγήσει σε απλοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου
10.   Στον καλύτερο καταμερισμό των κονδυλίων που διατίθενται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...