Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

"Η ενίσχυση πολυτέκνων είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου" έλεγε ο Σαμαράς.Το Υπ. Παιδείας το ξέρει;


Με το άρθρο 11 του Ν. 41422013 αποκατεστάθησαν οι αδικίες, που είχαν γίνει σε βάρος των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις το 2011 και ενώ με την...
βαθμολογία τους είχαν εισαχθεί ή εισήγοντο με την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων σε διάφορες σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν ενεγράφησαν ή διαγράφησαν λόγω ορίων ηλικίας των αδελφών τους ή λόγω ορίων εισοδήματος ή λόγω κατοικίας των γονέων τους κλπ.

Διαλαμβάνονται δε στο παραπάνω άρθρο 11 του Ν. 41422013 τ΄ ακόλουθα:

« Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δύο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 με το 10% και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν και οι Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδελφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα, λόγω κατοικίας των γονέων τους, έχουν δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής των ανωτέρω, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Η εγγραφή ή επανεγγραφή των ανωτέρω θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως την 12η Μαΐου 2013. Κάθε προηγούμενη διάταξη καταργείται».

Μέχρι σήμερα η υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί και ούτε βεβαίως έχει γίνει η εγγραφή των επιτυχόντων στις σχολές ή τα Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Με την υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/79791/Β6–11.06.2013 καθορίσθη-καν εφέτος, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, ο αριθμός των εισακτέων, τόσο με την ειδική σειρά, όσο και των ειδικών κατηγοριών, στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Στην ειδική κατηγορία, όμως, των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων καθορίσθηκε αριθμός αισθητώς μειωμένος απ΄ ο,τι τα προηγούμενα δύο έτη, ενώ των άλλων ειδικών κατηγοριών παραμένει σχεδόν ο ίδιος.

Σε μία χώρα όπου το 20% του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών, ενώ τα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών αποτελούν μόλις το 14% και συγχρόνως αλλοιώνεται με ταχυτάτους ρυθμούς η πληθυσμιακή της σύνθεση, η Κυβέρνηση δεν συγκινείται από την υπογεννητικότητα και τις ολέθριες συνέπειες της, ενώ είναι ακόμη νωπές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά ότι:
« Η Ελλάδα δεν γεννάει, αλλά γερνάει και ότι η ενίσχυση των πολυτέκνων δεν είναι σπατάλη, αλλά επένδυση στο μέλλον του τόπου ».
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιό λόγο ακολουθεί αυτή την αντιπολυτεκνική πολιτική και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδώσει την προβλεπομένη από το άρθρο 11 του Ν. 41422013 υπουργική απόφαση, με αποτέλεσμα όχι μόνον να μην έχουν εγγραφεί στις Σχολές και τα Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που έπρεπε, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα των πολυτέκνων, αλλά και να απωλέσουν το εξάμηνο, αφού δεν μπόρεσαν να δώσουν εξετάσεις;

2) Για ποιό λόγω καθόρισε αισθητώς μειωμένο αριθμό εισακτέων στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων στις παραπάνω σχολές και τμήματα απ΄ ο,τι είχε καθορισθεί στά δύο προηγούμενα έτη, μολονότι ο αριθμός των εισακτέων με την γενική σειρά δεν μειώθηκε;

3) Η πολιτική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικώτερης πολιτικής της (συγ)Κυβέρνησης, η οποία έχει θέσει στο στόχαστρο τους πολυτέκνους, με σκοπό ν΄ αποτρέψει την δημιουργία πολυτέκνων οικογενειών, όταν μάλιστα σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει οι πολύτεκνοι έχουν την ίδια μεταχείριση με τους αγάμους;

4) Αληθεύει ότι το υπουργείο, προκειμένου να πλήξει τις πολύτεκνες οικογένειες, ετοιμάζει νέα ρύθμιση για την εισαγωγή στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και την πυροσβεστική, καταργώντας το ποσοστό εισαγωγής, που ισχύει για τα τέκνα πολυτέκνων;

5) Για ποιό λόγο η Κυβέρνηση και ειδικώτερα η Νέα Δημοκρατία, εκεί που μέχρι τις εκλογές ενεφανίζετο, με δηλώσεις του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών της, ότι ακολουθεί μία φιλοδημογραφική, φιλοοικογενειακή και φιλοπολυτεκνική πολυτεκνική και ενδιαφέρεται για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, μετά της εκλογές άλλαξε πολιτική και εμφανίζεται με μία άκρως αντιδημογραφική, αντιοικογενειακή και αντιδημογραφική πολιτική;

Αυτό αποτελεί δική της πολιτική ή της επεβλήθη έξωθεν με εμφανή τον σκοπό την δημογραφική συρρίκνωση της χώρας και την πληθυσμιακή της αλλοίωση με ο,τι αυτό συνεπάγεται;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...