Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια

Οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν


Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο έναρξης που απέστειλε το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 


Για το λόγο αυτό  οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεχθεί πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να υπογράψουν το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας, προκειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, που ξεκινά σήμερα, συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοση τους.

Η ενισχυτική διδασκαλία λήγει πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος έχει ως εξής:

• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία, μία (1) ώρα Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
• Για την Τρίτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία, μία (1) ώρα Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Σε ότι αφορά στα κριτήρια για την επιλογή−συμμετοχή των μαθητών/ τριών στα τμήματα μαθημάτων  Ενισχυτικής Διδασκαλίας., μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, για συγκεκριμένο μάθημα  , αποτελούν:

Α.ο αντίστοιχος βαθμός τριμήνου του μαθήματος, και
Β. ο μέσος όρος του τριμήνου σε όλα τα μαθήματα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1−3 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος.

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα .
Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται μεταβολή των ανωτέρω ορίων έως 5 μαθητές/τριες το ελάχιστο (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες, περιοχές, νησιά, κ.λπ.)
 
Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ε.Δ. είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό μαθητών/τριών, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ε.Δ.

Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον δέκα (10) ή πέντε (5) ή οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με την παράγραφο
 
Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα − κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με τελική απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε.

Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λινότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...