Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Ποια είναι η θέση της ΚΙΠΑΝ για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ

Προς  τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας  κύριο Αντώνιο Σαμαρά,
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, καθηγητή Ευάγγελο  Βενιζέλο,
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,


Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε αν υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο της Κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς...
παρακολουθούμε τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις παραλείψεις σε θέματα που αφορούν στα Πανεπιστήμια. Πρόσφατο παράδειγμα δυσεξήγητων χειρισμών αποτελεί ο επικείμενος καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ. Επανερχόμαστε (βλ. [1]) στο θέμα αυτό γιατί το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο για την ακαδημαϊκή πορεία των Ιδρυμάτων και των Σχολών τους, αλλά και για τη συνολική πορεία της χώρας από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πλευρά.


Σας είναι γνωστό ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια, τα Πανεπιστήμια έχουν υποστεί τραγική μείωση των προϋπολογισμών τους, σε ποσοστό που από το 2009 υπερβαίνει το 50%, ότι ο αριθμός των καθηγητών μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων και σημαντικά μειωμένων προσλήψεων, ότι ο αριθμός των συμβασιούχων διδασκόντων έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 85% σε σχέση με την περίοδο 2011-12. Συγχρόνως δε τα Πανεπιστήμια στα οποία βρίσκεται  το μεγαλύτερο μέρος των Σχολών Θετικών Επιστημών και Μηχανικών έχουν υποστεί τους τελευταίους μήνες τις τραγικές συνέπειες μιας ανεύθυνης, καταστροφικής και αλυσιτελούς πολιτικής με το γνωστό θέμα της διαθεσιμότητας του διοικητικού προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, εξαγγέλλεται η πολιτική του αριθμού των εισακτέων με ειδική αναφορά σε περαιτέρω αύξηση του αριθμού στις Σχολές Θετικών Επιστημών και στις Πολυτεχνικές Σχολές (βλ. [2]), πριν καν συγκεντρωθούν οι προτάσεις των Τμημάτων, δηλαδή χωρίς καν το Υπουργείο Παιδείας να τηρεί τα προσχήματα μιας θεσμοθετημένης ετήσιας διαδικασίας γνωμοδότησης, που δίνει όμως (τουλάχιστον) την ευκαιρία στις Σχολές και τα Πανεπιστήμια να τεκμηριώσουν τις μέγιστες δυνατότητές τους και να καταγράψουν τους στόχους τους. Στην εποχή της βαθειάς κρίσης θα περιμέναμε από ένα στοιχειωδώς υπεύθυνο  Υπουργείο Παιδείας:

Να είχε από καιρό ενεργοποιήσει το Κέντρο Μελετών και Ερευνών της ΑΔΙΠ (Νόμος 4009/2011 άρθρο 69 παρ. 6) και να είχε τώρα στη διάθεσή του τα αναγκαία συμπεράσματα -σχετικά με το συζητούμενο ζήτημα- από τις εκθέσεις αξιολόγησης όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας.
Να έχει ενεργοποιήσει το (επίσης αρμόδιο) ΕΣΥΠ (ειδικά ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ), για την απαιτούμενη διαβούλευση με τους εμπλεκομένους φορείς, όπου μεταξύ των άλλων θα έπρεπε κατά πρώτον να  αναθεωρηθούν οι περυσινές ατεκμηρίωτες και παράλογες αυξήσεις του αριθμού των εισακτέων τάξης άνω του 20% σε Σχολές Θετικών Επιστημών και στις Πολυτεχνικές Σχολές (βλ. [1]) –σημειωτέον ότι σε περιφερειακά Τμήματα οι αυξήσεις αυτές έφτασαν και ξεπέρασαν ακόμα και το 60%!
Αν τέλος, το Υπουργείο δεν έχει στόχο να προχωρήσει στις επιβαλλόμενες σοβαρές θεσμικές κινήσεις, όπως οι παραπάνω, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να είχε τουλάχιστον αξιολογήσει στοιχειωδώς τις περσινές επιλογές του ως προς τους υπερβολικούς αριθμούς εισακτέων στις Σχολές αυτές και να είχε καταγράψει τις αρνητικές επιπτώσεις στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, στο προσωπικό και στην εν γένει ακαδημαϊκή ανέλιξη αυτών των Σχολών, τη φετινή χρονιά.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,

Τα Πανεπιστήμια σε ολόκληρη την επικράτεια λειτουργούν οριακά και με πολλές αντιξοότητες ως προς την ικανότητά τους να παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου: Οι φοιτητές και φοιτήτριες που εισάγονται σε Σχολές γρήγορα συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός καθηγητών, δεν υπάρχουν στοιχειωδώς επαρκείς υποδομές αντίστοιχες του αριθμού των εισαχθέντων, δεν διεξάγονται κρίσιμα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και δεν εκτελείται ο αναγκαίος αριθμός εργαστηρίων λόγω έλλειψης τεχνικού και διδακτικού προσωπικού.

Παρόλα αυτά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξαγγέλλει «μια νέα μικρή αύξηση στους εισακτέους των θετικών και των πολυτεχνικών σπουδών», επιπλέον των περυσινών αυξήσεων, σε  Σχολές με Προγράμματα Σπουδών που στην πλειοψηφία τους περιλαμβάνουν εξειδικευμένα εργαστηριακά μαθήματα και στα οποία, σύμφωνα με την καλή διεθνή πρακτική επιβάλλεται πολύ μικρότερος λόγος φοιτητών – διδασκόντων, από αυτόν που ισχύει σήμερα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Με πολιτικούς όρους, ελπίζουμε να είναι αντιληπτό ότι οι νεοεισαχθέντες που θα απογοητευθούν όπως οι υπόλοιποι συμφοιτητές τους, λόγω έλλειψης υποδομών και διαθέσιμων χώρων στις Σχολές εισαγωγής τους και οι απόφοιτοι σε επιστημονικούς κλάδους που είναι υπερ-κορεσμένοι, κατανοούν ότι ο πρώτος υπαίτιος αυτής της κατάστασης δεν είναι γενικά και αόριστα «το Μνημόνιο» αλλά οι σαφέστατες κυβερνητικές αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς μακροπρόθεσμο όραμα και χωρίς καν μέσο-μικροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Τα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο αποτελούν μοχλό ανάπτυξης, αρκεί να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως πραγματικά Πανεπιστήμια: ως χώροι στους οποίους οι καθηγητές έχουν όλες τις προϋποθέσεις να διεξάγουν διδασκαλία και έρευνα υψηλού επιπέδου, ως χώροι με επαρκείς σύγχρονες υποδομές στους οποίους καταγράφεται ορθολογική αναλογία διδασκομένων – διδασκόντων, επιτρέποντας στους φοιτητές να έχουν ουσιαστική αλληλεπίδραση με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (βλ. [3]).

Σε όσες  χώρες έχει επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό έγινε χάρη στη χρηματοδότηση της έρευνας, την ενίσχυση της καινοτομίας, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της ουσιαστικής Παιδείας. Σε καμιά χώρα -που σέβεται τον εαυτό της και επιτυγχάνει τους αναπτυξιακούς της στόχους- δεν μετατράπηκαν τα Πανεπιστήμια, σταδιακά αλλά σταθερά, σε απλά εξεταστικά κέντρα και δομές απομείωσης των ρυθμών αύξησης των ποσοστών ανεργίας στη νέα γενιά! Αληθινά πιστεύετε ότι ένα τέτοιο «σχέδιο» της Κυβέρνησης σας μπορεί να αποδώσει καρπούς κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση της Ελλάδας;

Είναι καιρός εσείς και η Κυβέρνησή σας να δείξετε έμπρακτα ότι σέβεται ουσιαστικά τους νέους και τις νέες, τις ελπίδες τους και τα όνειρά τους ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τη μείζονα χρησιμότητα των Πανεπιστημίων στην πορεία προς μία βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την επόμενη ημέρα της χώρας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...