Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

«Δεν υπάγονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι εκπαιδευτικοί με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα πριν την 1-1-1983»


Απάντηση  Σταϊκούρα στην παρέμβαση Αυγενάκη

Για τους εκπαιδευτικούς που είχαν διοριστεί μετά την 1-1-1983 αλλά είχαν εργαστεί σε ιδιωτικά σχολεία, οι οποίοι και καλούνται με επτά χρόνια παραπάνω υπηρεσίας σε σχέση με αυτούς που είχαν εργαστεί σε δημόσια, απαντά ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη.

Με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόμου 1902/1990, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 2 του ν. 1976/1991, θεσπίστηκαν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο. Προκειμένου να μη διαψευστούν οι συνταξιοδοτικές προσδοκίες των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων προβλέφθηκε ευνοϊκότερη μεταχείριση (χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, σταδιακή αύξηση αυτών) για όσους είχαν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι την 31-12-1982 και αυστηρότερη για όσους είχαν προσληφθεί από 1-1-1983 και μετά.

Όπως αναφέρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών: «σύμφωνα με τα ανωτέρω, κριτήριο υπαγωγής του υπαλλήλου στις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι την 31-12-1982, αποτελεί η ημερομηνία πρόσληψής του στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και όχι ο χρόνος ασφάλισής του σε αυτό ή άλλο ασφαλιστικό φορέα».

Επειδή η  άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή καθηγητή προϋποθέτει πρόσληψη στο Δημόσιο, επόμενο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές μέχρι την 31-12-1982, υπάγονται στις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν για όσους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Αντιθέτως δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από 1-1-1983 και μετά και είχαν ασφάλιση ΙΚΑ πριν την ημερομηνία αυτή, λόγω εργασίας τους στον ιδιωτικό τομέα, για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Τέλος, ο Αν/της  Υπουργός, κ. Χρήστος Σταϊκούρας επισημαίνει ότι: «με τα σημερινά δεδομένα, το Υπουργείο Οικονομικών δεν αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ικανοποίησης του αιτήματος, για υπαγωγή των εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μετά την 1-1-1983 και έχουν χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα πριν την ημερομηνία αυτή, στις ευνοϊκότερες διατάξεις συνταξιοδότησης που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές καθηγητές πριν τη 1-1-1983, γιατί αυτό συνιστά παρέκκλιση από βασικές συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους – λειτουργούς του Δημοσίου (όρια ηλικίας), διεμβολίζοντας ταυτόχρονα διατάξεις που εφαρμόζονται από τους ασφαλιστικούς φορείς όλης της Χώρας (διαδοχική ασφάλιση)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...