Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Στα μεγάλα αστικά κέντρα μεταφέρονται τώρα οι αντιδράσεις για το σχέδιο «Αθηνά»

«Ανεβαίνει» το θερμόμετρο με το σχέδιο «Αθηνά», για το οποίο αναμένονται σήμερα Παρασκευή νέες επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Παιδείας, ενώ οι εστίες αντίδρασης μεταφέρονται τώρα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην Αθήνα, μετά την ανακοίνωση διαμαρτυρίας που εξέδωσαν οι πρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων που απαρτίζουν το νέο Ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο «Αδαμάντιος Κοραής» (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών), δεύτερη σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε αυτοτελώς σήμερα, Παρασκευή, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο σε αυτή την ανακοίνωση υπονοεί ότι προετοιμάζει προσφυγή στα δικαστήρια, καθώς, όπως αναφέρει, «ως ακαδημαϊκή κοινότητα θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση της αυτοτέλειας του ΟΠΑ, της αυτονομίας του και της απρόσκοπτης λειτουργίας και προόδου του προς όφελος της φοιτηώσας νεολαίας του και της προόδου της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πατρίδα μας».

Η αιτία της διαφωνίας των πρυτάνεων είναι ότι δημιουργείται ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ένα νέο ίδρυμα δηλαδή, ο «Αδαμάντιος Κοραής», το οποίο εικάζουν ότι μελλοντικά θα απορροφήσει τα ιδρύματα τους.

«Συμπεραίνεται ότι το νέο ΑΕΙ θα είναι ΝΠΔΔ όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Συστήνεται έτσι, ένα καινοφανές στη νομική τάξη ΝΠΔΔ, που αποτελείται από επί μέρους ΝΠΔΔ, σε αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί ΑΕΙ, όπου τα ΑΕΙ αποτελούνται από σχολές. Μοιραίο είναι τα υφιστάμενα ΝΠΔΔ που συμμετέχουν ως μέλη τού "Αδαμάντιος Κοραής" να μετατραπούν σε Σχολές του», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Με τη διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται η βάσιμη πλέον ανησυχία μας - αναφέρουν - ότι το «Αδαμάντιος Κοραής» σημαίνει συρρίκνωση και υποβάθμιση του ΟΠΑ. Σημαίνει κατασπατάληση και απαξίωση ενός μεγάλου επιστημονικού κεφαλαίου και μιας ακαδημαϊκής παράδοσης, που έχει σωρευθεί με μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία 90 και πλέον χρόνια. Σημαίνει υποβάθμιση πτυχίων, καθώς και περιορισμούς και αποκλεισμούς για τους φοιτητές μας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Οπως κατ' επανάληψη έχουμε δηλώσει, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αγώνα για τη μη εφαρμογή αυτής της πολιτικής, που με ανομολόγητους στόχους, αγνοεί την αριστεία, την εξωστρέφεια και την κοινωνική λογοδοσία -στόχους που συστηματικά και με διεθνώς αναγνωρισμένη επιτυχία διακονεί το ΟΠΑ- δημιουργεί επιπλέον αχρείαστες γραφειοκρατικές δομές και καταδικάζει το ΟΠΑ σε συρρίκνωση, απαξίωση και υποβάθμιση.

»Ζητάμε με όλη την ένταση, που νομιμοποιείται από τη 90ετή προσφορά του Πανεπιστημίου μας στη νεολαία και την οικονομία της πατρίδας μας και από την ανάδειξή του ως κέντρου αριστείας και φορέα διεθνοποιημένων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, να μην συμπεριληφθεί το ΟΠΑ στο "Αδαμάντιος Κοραής"».

Αντίθετα ζητούν: «Να διασφαλιστεί η αυτόνομη πορεία του και να γίνει σεβαστή η συνταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική εγγύηση του αυτοδιοίκητου, στα πλαίσια των οποίων, όταν το απαιτεί η ακαδημαϊκή πρόοδος και η επιστημονική ανάπτυξή του, θα συνεργάζεται με τους φορείς που αυτό επιθυμεί» σημειώνει η Πρυτανεία του Ιδρύματος.

«Οπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας (18.02.2013), η θεσμοθέτηση του "Αδαμάντιος Κοραής" ως ΝΠΔΔ, καθώς επίσης και η αναγκαστική συμμετοχή των Ιδρυμάτων σε "ομοσπονδιακού" ή άλλου τύπου συνενώσεις καταλύει αυτομάτως την αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων, υπερβαίνει τις εξουσιοδοτήσεις που ο νόμος παρέχει στον Υπουργό Παιδείας και βρίσκεται σε δυσαρμονία με το Άρθρο 16 του Συντάγματος. Είναι αυτονόητο ότι η παραπάνω μεθόδευση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε από τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά ούτε από σύμπασα την πανεπιστημιακή μας κοινότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.


Στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση για την «Αθηνά» εξέδωσε και η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας αντιρρήσεις, που το υπουργείο Παιδείας «μείωσε το χρόνο για τη διατύπωση γνώμης των Ιδρυμάτων για το εν λόγω θέμα από εξήντα σε τριάντα ημέρες, με νομοθετική ρύθμιση ενώ ήδη είχε αρχίσει η σχετική διαβούλευση, δεν  έχει συσταθεί η ΑΔΙΠ (Αρχή αξιολόγησης των πανεπιστημίων) προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της σύμφωνα με το Νόμο, με  την υποβολή του τελικού σχεδίου "Αθηνά" ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας και ο αριθμός εισακτέων χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των Ιδρυμάτων».

Η Σύγκλητος ανακοίνωσε παράλληλα την δική της εναλλακτική πρόταση για το σχέδιο «Αθηνά» που διαφοροποιείται από εκείνη του υπουργείου Παιδείας.

Οπως αναφέρεται:

-    Αντί  του  προτεινόμενου για το ΑΠΘ αριθμού  δώδεκα Σχολών και τριάντα εννέα Τμημάτων,   προτείνεται διάρθρωση του ΑΠΘ σε δέκα  Σχολές και σαράντα δύο Τμήματα.

-   Αντί της συγχώνευσης των τεσσάρων Ξενόγλωσσων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής σε μία μονοτμηματική Σχολή Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών με κατευθύνσεις, προτείνεται η διατήρησή τους ως αυτοτελών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.

-   Αντί της δημιουργίας μονοτμηματικής Σχολής Νομικής,  για την οποία δεν υπάρχει καμία ακαδημαϊκή τεκμηρίωση,  προτείνεται η ένταξη του Τμήματος Νομικής σε μία νέα Σχολή Νομικών,  Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

- Οσον αφορά τα δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τα οποία προτείνεται να ενταχθούν στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, η Σύγκλητος «διαπιστώνει πως η παραμονή τους στην Κοζάνη με τη σημερινή τους μορφή δεν ικανοποιεί την αρχή της χωροταξικής συνοχής και αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα αντίστοιχα με εκείνα που παρατηρήθηκαν κατά τη λειτουργία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) στη Βέροια.  Διαπιστώνει, επίσης, πως τα δύο Τμήματα του Παν. Δυτικής Μακεδονίας θεραπεύουν αντικείμενα που είναι είτε ταυτόσημα (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) είτε αποτελούν υποσύνολο (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) μεγαλύτερων και παλαιότερων Τμημάτων του ΑΠΘ. Ως εκ τούτου, προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση  των  όρων ένταξης των δύο Τμημάτων στη Σχολή και της πιθανότητας συνένωσής τους με τα συναφή μεγαλύτερα Τμήματα της Σχολής».

-  Αντί του τίτλου της Σχολής Γεωπονίας προτείνεται Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,  ο οποίος ανταποκρίνεται αρτιότερα στον τίτλο των δύο Τμημάτων που αποτελούν τη Σχολή.

-  Αντί της ένταξης του Τμήματος Φαρμακευτικής στη Σχολή Θετικών Επιστημών προτείνεται η ένταξή του, ως 4o Τμήμα,  στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

-  Αντί της διατήρησης δύο Τμημάτων με τον ίδιο τίτλο στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, προτείνεται  μονοτμηματική Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Ως προς το θέμα αυτό η Σύγκλητος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου Τμήματος «Επιστημών Ασκησης και Διατροφής»   στη  Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
         
Τέλος η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας τον ισότιμο χειρισμό των Τμημάτων των ΑΕΙ σε εθνικό επίπεδο (όπως Τμήματα Πολυτεχνικής ΑΠΘ-Σχολές ΕΜΠ και Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ- Γεωπονική Σχολή Γεωπονικού Πανεπιστημίου «Αδαμάντιος Κοραής»).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...