Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Αρχή αξιολόγησης των σχολείων

Ενα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ τον χρόνο μπορεί να κοστίσει στην κυβέρνηση η δημιουργία της νέας ανεξάρτητης Αρχής για την αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ιδρύεται στα πρότυπα της ΑΔΙΠ η οποία αξιολογεί τα πανεπιστήμια.


Η νέα ανεξάρτητη Αρχή ιδρύεται τελικά με νομοσχέδιο. Το υπουργείου Παιδείας που είχε καταθέσει σχετική τροπολογία σε προηγούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, την απέσυρε την Τετάρτη και την κατέθεσε εκ νέου σήμερα Παρασκευή στη Βουλή με τη μορφή νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, δημιουργείται η ΑΔΙΠΠΔΕ (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) η οποία θα έχει διοικητική αυτοτέλεια και θα εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας.

Με προεδρικό Διάταγμα θα καταρτιστεί ο Κανονισμός της νέας Αρχής, τον οποίο πρέπει να συντάξει το συμβούλιό της μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότησή του.

Η δημιουργία της Αρχής θα κοστίσει στο κράτος 21.400 ευρώ ετησίως, ενώ η αμοιβή του προέδρου του συμβουλίου της εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στα 62.400 ευρώ ετησίως. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της θα κοστίζουν στο κράτος περίπου 21.000 ευρώ ετησίως, ενώ το μόνιμο προσωπικό της θα καλυφθεί με μετατάξεις.

Ωστόσο προβλέπεται: «Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τυχόν κάλυψη: α) της θέσης του διευθυντή με εκπαιδευτικό από την ιδιωτική εκπαίδευση. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται σε 37.900 ευρώ περίπου, β) των συνιστώμενων 10 θέσεων διοικητικού προσωπικού με μετατάξεις προσωπικού  ι.δ.α.χ. από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής ανέρχεται, κατ' ανώτατο όριο, στο ποσό των 223.000 ευρώ περίπου, γ) των συνιστώμενων 25 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με νέες προσλήψεις και όχι με μετατάξεις, προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής ανέρχεται, κατ ανώτατο όριο, στο ποσό των 830.000 ευρώ περίπου».
Ενδεχόμενες δαπάνες μετακινήσεων, πιθανών προσκλήσεων καθηγητών ΑΕΙ, «θα αντιμετωπιστούν από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας».

Στόχος της ΑΔΙΠΠΔΕ θα είναι, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, να αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, να εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεων στον χώρο, να υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο «την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και δια βίου μάθηση».
Για τη διοικητική της υποστήριξη συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και δέκα διοικητικού. Οι θέσεις μονίμων εργαζόμενων στην Αρχή θα καλυφθούν με μετατάξεις υπαλλήλων.

Η Αρχή θα συντάσσει και θα υποβάλλει στον υπουργό Παιδείας ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού. Παράλληλα θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί και θα μελετά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθια εκπαίδευση.
Τέλος, θα αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερειακων διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των ενστάσεων αξιολόγησής τους.

Διαβάστε εδώ το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...