Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Νόμιμες από το ΣτΕ οι τροποποιήσεις στο σχέδιο Αθηνά

Παρατείνεται η λειτουργία του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του πρώην ΤΕΙ Λάρισας


Νόμιμες κρίθηκαν, από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), οι τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε το υπουργείο Παιδείας σε Προεδρικά Διατάγματα του σχεδίου Αθηνά για την αναδιάρθρωση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

Αναλυτικότερα, με σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία κατατέθηκαν για επεξεργασία στο ΣτΕ επέρχονται νέες αλλαγές σε 14 από τα 36 Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν το σχέδιο Αθηνά.

Δύο από αυτά αφορούν το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου και το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του πρώην ΤΕΙ Λάρισας:

Το ΣτΕ (γνωμοδοτήσεις 255 και 256/2013) έκρινε μη νόμιμη διάταξη που αφορούσε τον τόπο σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που έχει συσταθεί, μετά τη συνένωση των ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου (με έδρα την Πάτρα). Αναλυτικότερα, με το 94/2013 Προεδρικό Διάταγμα συγχωνεύθηκε το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου με το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά (με έδρα των Πειραιά) και ορίστηκε ότι οι φοιτητές «εντάσσονται αυτοδικαίως στο τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση».

Τα σχέδια διαταγμάτων που κατατέθηκαν στο ΣτΕ, έδιναν τη δυνατότητα στους φοιτητές, του συγχωνευθέντος Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, «να ενταχθούν, κατ΄ επιλογή τους, είτε στο τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, είτε στα ομώνυμα τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη ή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Χαλκίδα».

Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν έκριναν νόμιμη την επίμαχη διάταξη, γιατί: 1) τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Στερεάς Ελλάδος δεν έχουν εκφράσει γνώμη για το αν έχουν τη δυνατότητα από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και εκπαιδευτικού προσωπικού να απορροφήσουν τους επιπλέον φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, οι οποίοι θα επιλέξουν να ενταχθούν στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Στερεάς Ελλάδος και 2) έχουν θεσπιστεί ήδη σχετικές ρυθμίσεις με το ΠΔ 94/2013 που παρέχουν δικαίωμα επιλογής στους φοιτητές των συγχωνευθέντων τμημάτων.

Αντίθετα, νόμιμη κρίθηκε από το ΣτΕ η διάταξη εκείνη των σχεδίων διαταγμάτων που παρατείνει τη λειτουργία του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του πρώην ΤΕΙ Λάρισας (έδρα Καρδίτσα), έτσι ώστε όσοι φοιτούν στο τμήμα αυτό να συνεχίσουν εκεί τις σπουδές τους. Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Λάρισας και το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Λαμίας (έδρα Καρπενήσι) συγχωνεύθηκαν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η μεταβατική αυτή ρύθμιση για τους φοιτητές του συγκεκριμένου τμήματος του πρώην ΤΕΙ Λάρισας έγινε γιατί το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να απορροφήσει προς το παρόν τους φοιτητές αυτούς, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση του ΣτΕ.

enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...