Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Mediterranean College, θα πραγματοποιήσει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «ΜSc Integrative Counselling and Psychotherapy» σε συνεργασία με το University of Derby. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη part – time (δύο απογεύματα / εβδομάδα) και η γλώσσα διδασκαλίας είναι Αγγλική. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με προηγμένα μεθοδολογικά & θεωρητικά μοντέλα, θα κατανοήσουν τη χρήση της ψυχοθεραπείας στο περιβάλλον εργασίας τους, θα μελετήσουν τη φύση της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας και τη σχέση τους με τη θεωρία και την πράξη καθώς και την σημασία των δεοντολογικών και νομικών προεκτάσεων και του κώδικα πρακτικής.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Integrative Theory & Practice 1, Integrative Theory & Practice 2, Integrative Theory & Practice 3, Integrative Theory & Practice 4, Independent Scholarship.

Η διδασκαλία και μάθηση έχει έντονο πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει Βιωματικές Ασκήσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργασίες σε ομάδες, Προβολές DVD, Ατομική έρευνα, Μάθηση μέσα από περιπτώσεις μελέτης, Ομαδικές Συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, Κλινική πρακτική με εποπτεία 150 ωρών σε συνεργαζόμενους φορείς.


Το πρόγραμμα ΜSc Integrative Counselling and Psychotherapy είναι δομημένο έτσι ώστε να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν στον τομέα της ψυχοθεραπείας, ως αυτόνομοι σύμβουλοι - ψυχοθεραπευτές της συνδυαστικής προσέγγισης. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα μοντέλα και τις θεωρίες και θα κατανοήσουν το θεωρητικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και ιδεολογικό πλαίσιο στο πλαίσιο του οποίου οι ασθενείς τους αντιμετωπίζουν προβλήματα.


To πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με προπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία, σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών στο οποίο ποσοστό μαθημάτων να ανήκει στον τομέα Ψυχολογίας, σε κατόχους επαγγελματικών τίτλων σπουδών ή/και εργασιακής εμπειρίας στη Συμβουλευτική ή στην Ψυχοθεραπεία.
Για περισσότερες πληροφορίες και την έγκαιρη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Mediterranean College, τηλ. 210 8899600, ή να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του κολεγίου www.medcollege.edu.gr στην ενότητα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...