Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας: "Να ανοίξει το Πανεπιστήμιο"

Eφ’ όλης της ύλης παρέμβαση έκανε η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας του Αγρινίου.

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η ΔιοικούσαΕπιτροπή ανακοινώνει την έκδοση της αναμενόμενης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία παρέχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση στην Διοικούσα Επιτροπή για την απονομή τίτλων σπουδών και ορίζει το πλαίσιο απονομής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.

Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς σε συνδυασμό με την πρόσφατη ψήφιση του νέου Νόμου-πλαίσιου σηματοδοτούν την απαρχή δημιουργίας ενός σχεδίου ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, το οποίο θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή κατά το παρόν ακαδημαϊκό έτος, μετά την απαραίτητη διαβούλευση με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
Περαιτέρω, καθώς έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα φαινόμενα καταλήψεων, ανακοινώσεις τμημάτων, κλπ, σχετικά με θέματα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, η Διοικούσα Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο να παρουσιάσει τα γεγονότα και τις ενέργειες που έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να παρασχεθεί πλήρης και τεκμηριωμένη ενημέρωση στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως προκύπτει από ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, η παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων είναι ελλιπής και πάντως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Εκτός της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρθηκε παραπάνω, ουδεμία άλλη νομοθετική ρύθμιση οιασδήποτε μορφής έχει γίνει μέχρι στιγμής. Επομένως, για την ολοκλήρωση οικονομικών και διοικητικών πράξεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής και η έκδοση της σχετικής πράξης από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως έχει ορισθεί δια Νόμου (άρθρ. 37 παρ. 4 του Ν. 3848/2010 - ΦΕΚ Α 71/17.5.2010).

Αυτή την εποχή, τα κύρια προβλήματα πράξεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας είναι δύο: (α) η εκτέλεση προμηθειών των τμημάτων και της διοίκησης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2011 έως σήμερα, και (β) η λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου. Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Διοικούσα Επιτροπή έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (από την αρχή του 2011 έως σήμερα), έχει παράσχει την σύμφωνη γνώμη της, έχει ζητήσει να γίνουν οι χρεώσεις στον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, και γενικά έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση και των δύο θεμάτων. Οι μόνες εκκρεμότητες αφορούν σε ενέργειες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναμένουμε την έκδοση των σχετικών πράξεων σύντομα.

Σχετικά με τις προμήθειες, υπάρχει προσωπική δέσμευση του Πρύτανη Ιωαννίνων για την εκτέλεσή τους τουλάχιστον 3 φορές (Αγρίνιο 18/4/2011, ΥΠΔΒΜΘ 7/6/2011 και 1/9/2011). Η παρουσιαζόμενη από τρίτους αιτιολογία της αδυναμίας εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας με πράξεις αυτού των Ιωαννίνων δεν ευσταθεί πλέον, καθώς ήδη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει εκτελέσει σχετικές προμήθειες και χρεώσεις (πχ., δημοσίευση προκηρύξεων επισκεπτών καθηγητών για το Τμήμα ΔΕΑΠΤ). Αφού οι προμήθειές μας βαρύνουν τον προϋπολογισμό μας και η διαδικασία είναι γνωστή, αναμένουμε άμεση διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων προμηθειών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσή μας από το ΥΠΔΒΜΘ, οι συμφωνηθείσες εγκρίσεις δεν έχουν διεκεπραιωθεί ακόμη λόγω καταλήψεων στην Πρυτανεία και σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως ενημέρωσε το Υπουργείο ο Πρύτανης Ιωαννίνων.

Όσον αφορά το θέμα του φοιτητικού εστιατορίου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού που είχε προκηρύξει για το τέλος Μαρτίου 2011, λόγω αλλαγών διαδικασίας. Εκτιμώντας τις καθυστερήσεις, η Διοικούσα Επιτροπή έγκαιρα ζήτησε την επέκταση της προηγούμενης σύμβασης (με χρέωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας), ώστε να παρασχεθεί η υπηρεσία στους φοιτητές μας από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποδέχθηκε με απόφασή του την πρότασή μας πριν το τέλος Αυγούστου και αναμένουμε τις κατά νόμο ενέργειές του για την υπογραφή της επέκτασης.

Παρά το γεγονός ότι από τα παραπάνω προκύπτει ότι η καθυστέρηση στην επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων οφείλεται στην μη έγκαιρη έκδοση των πράξεων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σημειώνουμε ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στην διεκπεραίωση άλλων σημαντικών εκκρεμοτήτων πληρωμών, που υπήρχαν την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις σαφείς δηλώσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την ιδιότητα του ως μέλος του προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων, για τη στήριξη και υπεράσπιση της αυτονομίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, δημιουργεί σε εμάς την πεποίθηση ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα τηρήσει την εκ του νόμου υποχρέωσή του για έγκαιρη έκδοση των πράξεων διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης του ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις προτάσεις και αποφάσεις μας. Από τη δική μας πλευρά έχουμε επιδείξει μέχρι σήμερα πνεύμα συνεργασίας καθώς και τον αυτονόητο σεβασμό στην αυτονομία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφεύγοντας να παρέμβουμε στις υπηρεσίες και στις εσωτερικές διαδικασίες του για έλεγχο των καθυστερήσεων διεκπεραίωσης πράξεων, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά θέματα άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματός μας. Αναμένουμε αντίστοιχη αντιμετώπιση.

Επιπρόσθετα, στις 14/9/2011 έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου και τον Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Β. Παπάζογλου, με την παρουσία της Διοικούσας Επιτροπής και βουλευτών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα λειτουργικά προβλήματα του Πανεπιστημίου και προτάθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή ενέργειες και νομοθετικές ρυθμίσεις για την σύντομη λειτουργία του Πανεπιστημίου με την αποκλειστική ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς η παρούσα κατάσταση δεν επιτρέπει την άμεση επίλυση προβλημάτων. Στόχος μας είναι η αυτοδύναμη λειτουργία χωρίς την επιβάρυνση ή με την ελάχιστη επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρίως κάτω από τις παρούσες κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που επιβαρύνουν και το ίδιο. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επιτάχυνση της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου ακαδημαϊκά και ερευνητικά. Οι προτάσεις θεωρήθηκαν θετικές και η Διοικούσα Επιτροπή εργάζεται για την υλοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων.

Θεωρούμε λοιπόν ότι καθίσταται σαφές ότι η Διοικούσα Επιτροπή έχει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος προβαίνοντας συνεχώς σε ενέργειες, διαβήματα, συναντήσεις και άσκηση πίεσης προς κάθε κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ανακοινώσεις που προέρχονται από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και περιέχουν οξείς χαρακτηρισμούς και αβασάνιστες κρίσεις δεν βοηθούν την κοινή πορεία μας. Φαινόμενα όπως η ενημέρωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής για απόφαση τμήματος μέσω ιστοσελίδας, η άρνηση μελών ΔΕΠ να αναφέρονται ως μέλη ΔΕΠ τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ή η διενέργεια Γενικής Συνέλευσης Τμήματος σε κτίριο υπό κατάληψη δεν βοηθούν προς καμιά κατεύθυνση.

Με βάση τα παραπάνω, ευελπιστούμε στην άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Ιδρύματος και της ηρεμίας μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε να διαμορφωθεί το απαραίτητο περιβάλλον για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης του ιδρύματος τα επόμενα χρόνια μέσα από διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, τα τμήματα, τους συλλόγους φοιτητών να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο με σκοπό την επαναλειτουργία των Τμημάτων. Ταυτόχρονα οφείλουν όλοι να κατανοήσουν ότι πρέπει να λειτουργούν στο όνομα και για την πρόοδο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Η ανάγκη αυξημένης κοινωνικής λογοδοσίας όλων μας υποδεικνύει ότι χρειάζονται ενέργειες προς επίλυση προβλημάτων και όχι στείρες καταγγελίες προς λανθασμένες κατευθύνσεις. Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας θα παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία ενός αυτόνομου, σύγχρονου, πρωτοπόρου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας, με σαφείς στόχους και διαφανή μέσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...