Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Η ΑΣΠΑΙΤΕ για την παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα


Φαίνεται ότι διαφωνεί η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με την οδηγία που απέστειλε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με την οποία για την μετάταξη σε θέσεις του Υπουργείου Παιδείας δεν απαιτείται η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών ή άλλου ειδικού πρόσθετου προσόντος σε περίπτωση που όταν πραγματοποιήθηκε ο διορισμός του υπαλλήλου δεν απαιτούνταν τα προσόντα αυτά. Η παρέμβαση έγινε μετά από αιτήματα αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.Συγκεκριμένα η οδηγία στην οποία αναφέρεται η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι η ακόλουθη: ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/11/ΟΙΚ34906 «Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ ́εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013»:


«Για τη μετάταξη σε θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο διορισμός του υπαλλήλου έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν απαιτείτο η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών ή άλλου ειδικού πρόσθετου προσόντος από αυτά που αναφέρονται στον Πίνακα Κωδικών Προσόντων και ο υπάλληλος υπηρετούσε ήδη σε κλάδο για τον οποίο απαιτείται με τις ισχύουσες διατάξεις ως προσόν διορισμού η κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών/ειδικού πρόσθετου προσόντος, η σχετική προϋπόθεση της κατοχής αυτών τεκμαίρεται ότι πληρούται».

Η ΑΣΠΑΙΤΕ υποστηρίζει ότι η οδηγία αυτή, εφόσον αναφέρεται στις παιδαγωγικές σπουδές, οι οποίες είναι απαιτούμενες στην αρχική ανακοίνωση (ΦΕΚ 3318/27-12-2013), δεν συνάδει με το γράμμα και το πνεύμα των νόμων. Οι συστηματικές παιδαγωγικές σπουδές δεν υποκαθίστανται από οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία.

Συνεπώς, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΣΠΑΙΤΕ «νομίζουμε ότι η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα, χωρίς να αποκλείεται κανένας από τις διαδικασίες της κινητικότητας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...